RSI: Posvätenie paschy v Zakarpatsku

Zaujímavé  veľkonočné zvyky majú aj Slováci na Ukrajine. Veľká noc zohráva u tamojších Slovákov dôležitú úlohu – veď  podľa neoficiálnych  štatistík sa tam k slovenskej národnosti hlási takmer 17-tisíc krajanov.

Ako sa Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS, dozvedela od  predsedu Matice Slovenskej v Zakarpatsku Jozefa Hajniša, osobitnú pozornosť venujú najmä veľkonočnej nedeli, kedy v kostole posväcujú  paschu. 

 

Stiahnuť audio súbor