RSI RTVS: Slovenská farnosť v meste Oradea

Oradea je jedenáste najväčšie mesto v Rumunsku, nachádza sa  v severozápadnej časti krajiny asi desať kilometrov od maďarských hraníc. Žije tu približne 200-tisíc obyvateľov prevažne  rumunskej, maďarskej, nemeckej a židovskej národnosti. A, samozrejme, aj slovenskej. Odhaduje sa, že  je tu okolo 600 Slovákov. Z neďalekých slovenských dedín  bihorskej oblasti,  kde sa živia zväčša  poľnohospodárstvom,  prišli  do mesta kvôli práci v priemyselnom odvetví. Slovákov v tejto oblasti navštívila Ingrid Slaninková, redaktorka Rádia Slovakia International.

Do slovenskej rodiny patrí aj Ján Mlynarčík, 42-ročný rímsko-katolícký farár, ktorého predkovia prišli do Rumunska pred 200 rokmi z Oravy. Sprevádzal nás nielen bohatou  históriou mesta, ale zasvätil nás aj do života tunajšej slovenskej komunity. A keďže  tá nemá práve väčšinové postavenie, musí za svoju identitu zabojovať.  Na jej uchovaní  má  najväčší vplyv nielen farnosť, ktorú vedie práve Ján Mlynarčík, ale aj rodina. Iba od nej  záleží ako deti  po slovensky  hovoria  a píšu.

 

Stiahnuť audio súbor

 

Milí krajania, staňte sa spolutvorcami cyklu Slováci vo svete, ktorý pripravuje Radio Slovakia International. Napíšte nám. Informácie o vašich podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí, posielajte na ingrid.slaninkova@rozhlas.sk .