RSI RTVS: Slovenské koledy v Kanade

Neodmysliteľnou súčasťou  krajanských Vianoc sú aj slovenské koledy.  Spievajú sa aj v rodine Margaret Dvorskej z Kanady. Je  to o to  vzácnejšie,   lebo  sa narodila až v krajine javorového listu a dodnes  si počas Vianoc uctieva tradície, ktoré priniesli jej rodičia zo Slovenska.

O čare Vianoc s pani Margaret Dvorskou z Kanady hovorí redaktorka Ingrid Slaninková v pravidelnom cykle Slováci vo svete v Rádiu Slovakia International RTVS.

Stiahnuť audio súbor