RSI: Slovenské podnikateľky v Česku

Keď prišla Dagmar Matějíčková pracovať do Prahy ako obchodný radca na slovenskú ambasádu, začala vyhľadávať a spolupracovať so slovenskými podnikateľkami a top manažérkami, ktoré žijú a pracujú v Českej republike.

Pred piatimi rokmi vytvorila Dagmar Matějíčková pre tieto ženy Top centrum podnikateliek. Klub, kde je priestor na vzájomné stretávanie, odovzdávanie si skúseností, vzdelávanie, ale i kultúrne vyžitie. Dnes Klub združuje slovenské ženy, ktoré majú v Českej republike malú živnosť, ale aj veľké firmy. Viac o tom hovorí Tatiana Čabáková, spolupracovníčka Radia Slovakia International RTVS, v cykle Slováci vo svete.

Stiahnuť audio súbor

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu Slováci vo svete,  ktorý pripravuje   Radio  Slovakia  International RTVS. Napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.  Informácie  o vašich  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk