RSI: Slovensko-česká škola v New Yorku

Aj v  New Yorku sa nachádza slovenská škola. Slovenčina sa tu vyučuje spolu s češtinou. Hodiny gramatiky navštevujú žiaci od 6 do 18 rokov vždy v piatok a v sobotu.

Riaditeľkou slovenskej„víkendovej školy“ v New Yorku školy je Blanka  Sylver a na škole učí aj  Ingrid Sivcova. Pozhovárala sa s nimi newyorská spolupracovníčka Radia International Slovakia Elena Fedorková.                                                                                          

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“,  ktorý pripravuje   Radio  Slovakia  International. Napíšte nám –  či ste zo Slovenska, alebo z ktoréhokoľvek kúta sveta.

Informácie  o vašich  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk