RSKS vo Viedni pozýva na septembrové podujatia

Slováci vo Viedni, združujúci sa v Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku, patria v štátoch západnej Európy k tým komunitám, ktoré svoje aktivity prezentujú v mimoriadne intenzívnom prepojení – aj vďaka susedstvu a krátkym vzdialenostiam od Bratislavy a ďalších väčších kultúrno-spoločenských centier – so Slovenskom. Potvrdzuje to aj kalendár zaujímavých udalostí a podujatí, ktoré chystajú v septembri a októbri 2015.

V prílohe vám ponúkame prehľadnú informáciu o kultúrnom a spoločenskom dianí v Rakúsko-slovenskom kultúrnom spolku vo Viedni.

 

PROGRAM  RSKS  SEPTEMBER – OKTÓBER 2015

 

Na titulnej fotografii:

Vo štvrtok 24. septembra 2015 o 19.00 h RSKS vo Viedni vo svojom sídle premietne film režiséra Dušana Hanáka Obrazy starého sveta (1972). Jedno z najväčších diel slovenskej kinematografie bolo šestnásť rokov zatracované na základe pochybných ideových a estetických kritérií „normalizátorov“. Nevšedný dokument citlivo a s pochopením kreslí podoby starých dedinčanov, žijúcich zdanlivo na okraji spoločnosti, v podmienkach hraničiacich s biedou, ale vo vlastnom svojbytnom svete.