RSKS vo Viedni prezentuje festival Súčasný slovenský film

Rakúsko-slovenský kultúrny spolok vo Viedni (RSKS) je aj vďaka podnetným kultúrnym podujatiam, na ktorých sa prezentujú rôzne oblasti kultúrnej sféry, ako aj osobnosti slovenskej kultúry, veľmi obľúbený nielen medzi samotnými Slovákmi žijúcimi vo Viedni a v jej blízkosti, ale aj medzi ich priateľmi – Rakúšanmi či zástupcami iných komunít. Prispieva k tomu aj slovenská kinematografia, ktorá prostredníctvom činnosti Filmového klubu pri RSKS ponúkne v piatok a sobotu 21.-22. novembra 2014 dvojdňový festival Súčasný slovenský film.

Filmový klub pri RSKS vo svojich programových zámeroch zakaždým siaha po tom najlepšom, čím dokáže naša kinematografia zaujať. Nebude tomu inak ani teraz, keď „minifestival“ ponúkne celkom dva krátke filmy a dva celovečerné pôvodné slovenské filmy, pričom všetky štyri sú opatrené aj titulkami v angličtine.

V prípade všetkých štyroch filmov – tak dokumentárneho a animovaného (Arsy, Kamene), ako aj celovečerných (Slepé lásky, Krok do tmy), ide o diela renomovaných režisérov: pod dokument sa podpísal Miro Remo, pod animovaný film Katarína Kerekesová, pod hrané filmy zasa režiséri Juraj Lehotský a Miloslav Luther. V prípade filmu Krok do tmy pritom ide o aktuálne filmové dielo, ktoré videli diváci na Slovensku v premiére v roku 2014…

Záujemcov o festival Súčasný slovenský film RSKS upozorňuje, že premietanie filmov sa uskutoční v klubových priestoroch Školského spolku Komenský na adrese: Klubraum des Schulvereins Komensky, Sebastianplatz 3, 1030 Wien.

 

PROGRAM:

Piatok, 21. novembra o 18. h:

Arsy – dokumentárny film, 2009, 23 min.

Slepé lásky – celovečerný hraný film, 2008, 77 min.

Sobota, 22. novembra o 18.00 h:

Kamene – krátky animovaný film, 2010, 26 min.

Krok do tmy – celovečerný hraný film, 2014, 95 min.

 

Na titulnej fotografii: záber z filmu Miloslava Luthera Krok do tmy.

 

PROGRAM VO FORMÁTE PDF