RSKS vo Viedni uvedie Jána Štrassera v literárnom večere Dada Nagya

Rakúsko-slovenský kultúrny klub vo Viedni po celý rok žije zaujímavými podujatiami a aktivitami, ktoré v tom najlepšom priťahujú slovenskú krajanskú komunitu žijúcu v hlavnom meste Rakúska a jeho blízkom okolí. Nebude tomu inak ani v mesiacoch máj – jún 2015. Napokon, hneď skraja mesiaca lásky vám ponúkame jedno príťažlivé literárne stretnutia, ktorým RSKS vo Viedni avizuje svoju pestrú kultúrno-spoločenskú ponuku.

V čase medzi májovými sviatkami Rakúsko-slovenský kultúrny spolok pozýva vo štvrtok 7. mája 2015 našich krajanov a ich priateľov na Literárny večer. O 19.00 h v sídle RSKS na Otto Bauer Gasse vo Viedni privíta známy slovenský literárny expert Dado Nagy v moderovanom programe básnika, textára, publicistu a spisovateľa Jána Štrassera. Jeho piesňové texty sú známe hlavne zo zábavných programov Milana Markoviča. Ján Štrasser je tiež autorom 14  kníh rozhovorov s osobnosťami  slovenskej kultúry a známy je aj ako vynikajúci prekladateľ z ruského jazyka.

DO POZORNOSTI:

PROGRAM  RSKS  MÁJ – JÚN 2015