RTVS a ÚSŽZ podpísali zmluvu o spolupráci

Radio Slovakia International RTVS je jediné elektronické médium na Slovensku, ktoré podrobne mapuje život Slovákov v zahraničí a svojím vysielaním spája slovenský svet. Program Krajanskej redakcie RSI je cenným zdrojom informácii o významných slovenských osobnostiach vo svete, ale aj o aktivitách krajanov pri zachovaní jazyka, kultúry a tradícii. Tejto skutočnosti napomáha aj spolupráca redakcie s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Spomínaná súčinnosť s ÚSŽZ sa prejavuje nielen pri výmene informácií, spoluúčasti na domácich krajanských podujatiach, či organizovaní výjazdov za krajanmi do zahraničia, ale aj pri šírení vysielania na webovej stránke úradu. Obe strany zároveň hľadajú nové formy spolupráce a snažia sa vytvárať podmienky na prípravu kvalitného a pre poslucháčov atraktívneho informačného bloku s motiváciou prinášať podstatne viac informácií z prostredia slovenských komunít vo svete. Spoluprácu oboch inštitúcii svojim podpisom spečatili generálny riaditeľ RTVS Václav Mika a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Ján Varšo.

O udalosti podrobnejšie informuje Ingrid Slaninková, redaktorka Radia Slovakia International RTVS.

 

Stiahnuť audio súbor