S etnografkou Helenou Noskovou v Slovenskej mozaike v Rádiu ZET o sviatkoch Veľkej noci

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si pozvala k "veľkonočnému" mikrofónu etnografku  PhDr. HELENU NOSKOVÚ, CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.  Podnetný rozhovor s ňou prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sviatočný Veľký piatok 10. apríla 2020 od 7.15 h a počas Veľkonočnej nedele 12. apríla od 7.30 h.  

"Slovenská mozaika bude tento raz patriť Veľkonočným sviatkom.   Etnografka  PhDr. Helena Nosková, CSc. z Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR  nám priblíži význam sviatkov Veľkej noci a  zvyky, ktoré sa k nim viažu . V dnešnej dobe  ich prežívame  väčšinou bez zvykov a tradícií. Momentálne však  sú vďaka pandémii koronavíru COVID-19 výnimočné aj vo svojej izolácii bez  obradov a  spoločných liturgií," predoslala k pozvaniu započúvať sa do rozhovoru v Slovenskej mozaike autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu k počúvaniu  nájdete aj v archíve na: 

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-10-apr%C3%ADla-715-12-apr%C3%ADla-730-na-r%C3%A1diu-zet 

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA

POČÚVAJTE NA:

https://www.radiozet.cz

alebo 101,1 FM

 

K POSLUCHU VÁS POZÝVAME AJ V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA

Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR

a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.