S Ivanou Mrázkovou, pedagogičkou a prekladateľkou, v Slovenskej mozaike aj o výchove proti predsudkom

Viera Kučerová z Občianskeho združenia BONA FIDE, autorka a moderátorka relácie SLOVENSKÁ MOZAIKA v Rádiu ZET, si do aktuálneho vydania pozvala pred mikrofón IVANU MRÁZKOVÚ, všestrannú pedagogičku, prekladateľku a lektorku projektov zameraných na protipredsudkovú výchovu. Reláciu prináša Slovenská mozaika v Rádiu ZET v sobotu a nedeľu – 16. a 17. januára 2021, v čase od 7.00 do 8.00 h.

Hosťom   Slovenskej mozaiky  bude Ivana Mrázková, stredoškolská profesorka, prekladateľka a korektorka z nemeckého a slovenského jazyka, metodička prevencie a lektorka projektov zameraných na protipredsudkovú výchovu. V rozhovore sa zameriame sa online výučbu v školách, na kritériá hodnotenia študentov v tomto období a porozprávame sa  aj o predsudkoch, multikultúrnych projektoch a bilingválnej výchove," predoslala k pozvaniu započúvať sa do podnetného rozhovoru s Ivanou Mrázkovou autorka relácie Viera Kučerová.

Reláciu si môžete vypočuť aj v archíve na:

http://bonafideos.cz/content/slovensk%C3%A1-mozaika-s-mgr-ivanou-mr%C3%A1zkovou-0

 

RELÁCIU SLOVENSKÁ MOZAIKA 

POČÚVAJTE NA:

http://www.radiozet.cz/ 

alebo 101,1 FM

 

RELÁCIE V ARCHÍVE:

http://www.bonafideos.cz/

 

Pre Rádio ZET pripravuje reláciu SLOVENSKÁ MOZAIKA Občianske združenie BONA FIDE s podporou

Ministerstva kultúry ČR, Úradu vlády ČR a Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Slovenská mozaika v Rádiu ZET je finančne podporená v rámci dotačného systému ÚSŽZ.

 

Uverejnené: 14. 1. 2021