S kamerou TV SME medzi krajanmi v Srbsku a Rumunsku

Rozmanitosť tematiky Slovákov žijúcich v zahraničí je stále viac na zreteli slovenských médií, snažiacich sa nielen mapovať stopy histórie či súčasnosti v kontexte života, kultúry, zvykov či zvláštností aktivít a činnosti našich krajanov v tej-ktorej krajine, ale zároveň prinášať vedno s dotykmi ich príbehov aj ich posolstvá.

Z oblasti tlačených mienkotvorných médií sa slovenským komunitám v zahraničí v tomto duchu s rôznou šírkou obsahového zámeru venujú denníky Pravda (s akcentom na publicistickú prílohu Víkend), Hospodárske noviny (v prílohe Prečo nie? sa HN sústreďujú najmä na prezentáciu úspešných slovenských podnikateľov pôsobiacich v zahraničí), ako aj denník SME. Práve SME vskutku objavným spôsobom osviežuje problematiku života našich krajanov v projekte TV SME, čiže videa v novinách.

Počuli ste už o projekte Nehaňte ľud môj?

Chcete sa dozvedieť o Slovákoch v Srbsku a Rumunsku viac?

Dotknite sa slovenskosti v úprimnosti Slovákov, pestujúcich si svoj írečitý jazyk i zvyky už tretie storočie mimo územia Slovenska, domoviny ich predkov.

 

VIAC OBRAZOM I SLOVOM:

www.slovenskezahranicie.sk