Šanca pre tvorivé krajanské talenty: XXII. ročník Bienále fantázie

V poradí už XXII. ročník Bienále fantázie s podtitulom Rozprávky, mýty legendy je pokračovaním takmer polstoročia trvajúceho projektu, ktorý prezentuje výtvarné práce detí a mládeže. Aj keď je jeho domovom Slovensko, už dávno stratilo lokálny charakter a stalo sa medzinárodnou prehliadkou „detského umenia“. V aktuálnom ročníku sa hlavný organizátor – TURČIANSKA GALÉRIA MARTIN rozhodol vrátiť aj so spoluusporiadateľmi (MESTO MARTIN, ÚRAD PRE SLOVÁKOV ŽIJÚCICH V ZAHRANIČÍ, ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ a BIBIANA – MEDZINÁRODNÝ DOM UMENIA PRE DETI BRATISLAVA) ku koreňom Bienále fantázie a pripomenúť jeho prvotné motto: rozprávky, pieseň, porekadlo, riekanka, hry detí a zvyky ľudu.

A tak vedno s týmito motívmi oslovujeme aj deti, žiakov a mladých ľudí do 18 rokov z prostredí našich krajanov a prizývame ich k účasti v súťaži, ktorá sa pre viaceré vekové kategórie (pozri v propozíciách v prílohe) v dvoch tematických oblastiach – ROZPRÁVKY, MÝTY, LEGENDY a ČÍSLA A ICH MAGICKÝ VÝZNAM – vypisuje v odboroch KRESBA, MAĽBA, GRAFIKA, PLASTIKA, OBJEKT, FOTOGRAFIA, FILM, POČÍTAČOVÁ GRAFIKA a ANIMÁCIA. Bienále fantázie 2016 je súčasťou dlhodobého projektu SSVUM – Slovenský svet vizuálneho umenia.

Keďže si uvedomujeme, že porekadlá, riekanky, i ľudové zvyky môžu byť pre dnešné deti „veľkou neznámou“, inovovali sme podnázov Bienále fantázie do podoby: Rozprávky, mýty, legendy. Myslíme si, že takýto podtitul poskytuje veľkorysý priestor pre fantáziu a nekladie žiadne prekážky či obmedzenia v dnešnej postmodernej dobe. Aby však téma prác nebola príliš široká, radi by sme upriamili vašu pozornosť na jednu z najdôležitejších súčastí rozprávok, a to čísla a ich magický význam.

Mágia čísel sa v rozprávkach a príbehoch objavuje v rôznych podobách. Najčastejšie sa číslom označuje počet postáv (napr. tri princezné, tri prasiatka, sedem zhavranelých bratov, sedem kozliatok i sedem trpaslíkov, dvanásť mesiačikov a pod.), alebo časový úsek (Ruženka spala sto rokov, sedem nešťastných rokov…). Čísla však nachádzame aj pri opisoch bájnych krajín (za siedmimi horami a siedmimi dolinami), miestností (trinásta komnata), označujú aj počet skúšok i tajných znamení.

Draci majú obyčajne tri, šesť, sedem alebo deväť hláv a hlavný hrdina dostáva tri zázračné dary, alebo mu pomáhajú traja pomocníci. Najčastejšími platidlami sú tri groše, sedem strieborných alebo sto dukátov. Čísla sú jednoducho všade, niekedy sa objavujú úplne priamočiaro, inokedy sú ukryté v útrobách príbehov.

Je len na vás, ktoré si vyberiete a prenesiete do podoby vlastných kresieb, malieb, grafík či trojrozmerných objektov. Môžete zobrazovať scény a postavy z príbehov so zakódovanými odkazmi na čísla, alebo jednoducho nakresliť sedem kozliatok, trojhlavého draka alebo nádhernú trojružu. Všetko je len na vás a vašej fantázii.

Mágia čísiel obsiahnutá v rozprávkach, mýtoch a legendách je teda nosnou témou XXII. ročníka Bienále fantázie. Už teraz netrpezlivo očakávame diela, ktoré budú poznačené tajuplným pôsobením čísel. Dúfame, že nás prekvapia, pobavia a inšpirujú do ďalšej práce a rovnako dúfame, že aj vy sa pri ich tvorbe pobavíte a niečo nové aj dozviete.

 

POZOR!

Uzávierka súťažných prác je 29. FEBRUÁR 2016

Vernisáž ocenených prác XXII. ročníka medzinárodnej výtvarnej súťaže detí a mládeže zo Slovenska i zahraničia BIENÁLE FANTÁZIE 2016 sa uskutoční v Martine 13. mája 2016.

 

Výtvarné práce v pevnom obale posielajte na adresu:

TURČIANSKA GALÉRIA

Daxnerova 2

036 01 Martin

Slovenská republika

Tel. / FAX: +421 43 422 44 48, +421 907 972 547

 

PROPOZÍCIE BIENÁLE FANTÁZIE 2016