SAS 2018: Zaujímavosti slovenského jazyka i kultúry spoznáva 157 ľudí

Zaujímavosti slovenského jazyka i kultúry počas tohtoročnej letnej školy SAS (Studia Academica Slovaca) spoznáva od pondelka 6. augusta  157 záujemcov o slovenčinu z 33 krajín sveta. "Sú to predovšetkým zahraniční študenti slovenského či iného slovanského jazyka, prekladatelia, kultúrni pracovníci, manažéri, lektori cudzích jazykov i potomkovia krajanov žijúcich v zahraničí," informovala podľa TASR za organizátorov 54. ročníka letnej školy riaditeľka SAS Jana Pekarovičová.

V trojtýždňovom programe absolvujú účastníci vzdelávací, kultúrny i vlastivedný program. "Základná téma prednáškového cyklu reflektuje aktuálne historické medzníky 19. a 20. storočia v jazyku, literatúre, umení, kultúre a v spoločnosti s prihliadnutím na 'magické osmičky' (1848, 1918, 1948, 1968, 1988)," ozrejmila Jana Pekarovičová. "V rámci podujatí letnej školy chceme pripomenúť jubileá významných udalostí a osobností v slovenskom i česko-slovenskom kontexte, predovšetkým 100. výročie vzniku Československej republiky a 50. výročie udalostí v auguste 1968," dodala.

Podľa informácie TASR ani tentoraz nebude chýbať nácvik slovenských piesní a ľudových tancov, v areáli SĽUK-u v Rusovciach účastníkom kurzu predstavia i reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. "Súčasťou vlastivedného programu je tematická prehliadka Bratislavy s dôrazom na podujatia k aktuálnym jubileám, taktiež trojdňová exkurzia po regiónoch Slovenska, takisto súvisiaca s jubilujúcimi udalosťami a osobnosťami," uviedla riaditeľka SAS.

Do vzdelávacieho programu sú zaradené tvorivé dielne, kde si frekventanti rozvíjajú svoje komunikačné i umelecké zručnosti, ktoré budú prezentovať 23. augusta v interkultúrne ladenom programe Sami sebe.

ZDROJ: TASR

Na titulnej fotografii:

Jana Pekarovičová, riaditeľka letnej školy Studia Academica Slovaca.

Foto: Ľudo Pomichal