Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu 2015 – 3. kolo posudzovania

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí (ÚSŽZ) posudzoval v 3. kole pridelenie dotácií na  projekty, ktoré súvisia s rekreačno-poznávacími tábormi detí krajanov počas letných prázdnin na území Slovenskej republiky.

Po zvážení viacerých okolností a súvislostí v kontexte súčasných finančných možností ÚSŽZ bolo rozhodnuté, že bude podstatne efektívnejšie tieto aktivity centralizovať, a preto dotácie nebudú udeľované individuálnym žiadateľom, ale pristúpi sa k systémovej zmene.  Bude to ÚSŽZ, ktorý vo vlastnej réžii sprostredkuje zabezpečenie týchto pobytov. Predpokladá sa, že v takto pripravených troch turnusoch počas júla a augusta sa v táboroch vystrieda približne 150 detí. Dĺžka každého z pobytov budú dva týždne.

 

DOTÁCIE 2015 – 3. KOLO POSUDZOVANIA