Schválené a zamietnuté žiadosti o dotáciu v roku 2014 na webe ÚSŽZ

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí oznamuje všetkým krajanským spolkom, organizáciám, inštitúciám, ako aj fyzickým osobám, ktoré si podali žiadosti o dotácie pre rok 2014 na podporu svojich aktivít, že zoznamy schválených ako aj zamietnutých žiadostí tak, ako ich potvrdil Igor Furdík, predseda ÚSŽZ, po návrhoch dotačnej komisie ÚSŽZ z 11. marca 2014, sú zverejnené na webovom sídle ÚSŽZ v sekcii Schválené dotácie.

Celkom bolo pre rok 2014 dotačnou komisiou ÚSŽZ schválených 434 dotácií  v celkovej sume 649.465 eur, 417 žiadostí o dotáciu dotačná komisia zamietla.

Kompletný zoznam schválených žiadostí o dotáciu 2014:

http://www.uszz.sk/data/files/2014%20Schvalene%20ziadosti%20o%20dotaciu.pdf

 

Kompletný zoznam zamietnutých žiadostí o dotáciu 2014:

http://www.uszz.sk/data/files/2014%20Zamietnute%20ziadosti%20o%20dotaciu.pdf