Schválené dotácie

2014 Zamietnuté žiadosti o dotáciu