Seminár o dotáciách

Prezentačný seminár o dotáciách Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a stretnutie predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka s krajanmi v nemeckom Mníchove.