Seminár o právnych aspektoch EÚ integrácie

Účasť predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Milana Vetráka na seminári s názvom "Právne a ekonomické aspekty EÚ integrácie", ktoré organizuje Centrum pre európsku politiku v Košiciach.