Seredné na Ukrajine v krajanskej atmosfére Slovenskej veselice 2019

V obci Seredné v Zakarpatskej oblasti sa v nedeľu 22. septembra 2019 uskutočnila tradičná slávnosť slovenského ľudového umenia Slovenská veselica 2019 – vrcholné podujatie zakarpatských Slovákov. Hlavným organizátorom podujatia, podobne ako aj v predošlých rokoch, bola Kultúrno-osvetová organizácia Matica slovenská v Ukrajine v spolupráci so Zakarpatskou oblastnou štátnou administratívou, obecným úradom v Serednom a inými inštitúciami.

Podujatie sa konalo v centre obce Seredné, kde bola postavená a nádherne,  slovenskou a ukrajinskou symbolikou, vyzdobená scéna. Celý areál dotvárala brezina, vlajky, rôznofarebné stužky a kytice kvetov. V areáli sa taktiež rozmiestnili stánky, ktoré ponúkali návštevníkom rôzne dobrôtky, nápoje, kávu.

O 14.00 h  zazneli fanfáry, následne Modlitba za Ukrajinu v podaní Národného súboru piesne a tancu „Družba“ Užhorodského okresného domu kultúry. Moderátori v  slovenskom a ukrajinskom kroji v oboch jazykoch privítali prítomných a pozvali na pódium vzácnych hostí: generálneho konzula SR v Užhorode Miroslava Mojžitu, vedúceho Správy pre národnosti a náboženstva Oblastnej štátnej administratívy Jozefa Rezeša, námestníčku riaditeľa a vedúcú Odboru umenia, kultúrno-osvetových inštitúcií  Depertamentu kultúry OŠA Viktóriu Hojdoš, predsedu oblastnej organizácie Matice slovenskej v Michalovciach Jána Eštoka, prvého honorárneho konzula SR   v Užhorode Ivana Šufriča, predsedu Obecného úradu obce Seredné Emericha Krického, predsedu Kultúrno-osvetovej organizácii Matice slovenskej v Ukrajine Jozefa Hajniša a iných vzácnych hostí. Zazneli hymny Ukrajiny a Slovenskej republiky. V mene Oblastnej štátnej administratívy privítal účinkujúcich a hostí Jozef Rezeš, prítomných pozdravili aj Miroslav Mojžita, Ján Eštok, Emerich Krický a Jozef Hajniš.

Následne sa už rozbehol kolotoč hudby, spevu a tanca. Na pódiu sa predstavili Národný súbor piesne a tancu „Družba“, Národný vokálno-choreografický súbor „Slovenka“ Detskej umeleckej školy v Serednom (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine), detský ukážkový tanečný súbor  Perečínskeho okresného domu kultúry „Turianska dolina“ z obce Turie Remety (kolektívny členy Matice slovenskej v Ukrajine), Národný vokálny súbor Veľko-Berezňanského okresného domu kultúry „Liptáci “ (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine), súbor „Ružička“ Užhorodskej špecializovanej školy č. 4 s prehĺbeným vyučovaním slovenského jazyka (kolektívny člen Matice slovenskej v Ukrajine), detský tanečný súbor „Naša fajta“ zo Storožnice, detský folklórny súbor „Paradnica“ z obce Turie Remety, folklórny súbor „Hutnícke večierky“ z obce Rodniková Huta Svaliavského okresu, folklórna skupina „Huťanočka“ z obce Huta Užhorodského okresu, vokálny súbor „Rumenok“ domu kultúry obce Seredné, detský súbor „Perlinka“ detskej hudobnej školy č.1 Užhorod, súbor „Folklórny prameň“ Užhorodskej národnej univerzity, Folklórna skupina Šačanka a Šačane,  zriadená pri Miestnom úrade Mestskej časti Košice-Šaca (Slovensko), súbor „Harčarky“ z Poždišoviec (Slovensko),  sólisti a dueta.

Všetky súbory dostali darčeky od OŠA a Matice slovenskej v Ukrajine, ako aj ďakovné listy od organizátorov. Celkovo v programe, ktorý trval viac ako päť hodín, účinkovalo 25 súborov a takmer 300 tanečníkov, hudobníkov a spevákov. Ako sprievodné podujatie bola zorganizovaná výstava diel ľudových umelcov Zakarpatska. Pre všetkých účinkujúcich a hosti bolo pripravené občerstvenie. Pre deti boli v areáli pripravené rôzne detské atrakcie. Podobne ako v predchádzajúcich rokoch, aj teraz bola Slovenská veselica dôstojnou prezentáciou slovenskej kultúry na Ukrajine. Zároveň aj významnou podporou slovenskej komunite v neľahkom pre Ukrajinu období.

Pri tejto príležitosti sa chceme úprimne poďakovať Zakarpatskej oblastnej štátnej administratíve, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Obecnému úradu obce Seredné, DMS Michalovce, ako aj všetkým aktivistom Matice slovenskej v Ukrajine za významnú podporu a pomoc v príprave významného podujatia, osobitne aj folklórnej skupine „Šačanka a Šačane“ a súboru „Harčarky“ zo  Slovenska za účinkovanie na slávnosti.

ZDROJ: Matica slovenská v Ukrajine