Škola v prírode v Hronci pre slovenské deti z Maďarska: Poznaj svoje korene

V Hronci v okrese Brezno sa od druhej polovice septembra do konca októbra (v rámci 5 turnusov) už po deviaty krát stretávajú deti Slovákov žijúcich v Maďarsku v Škole v prírode Poznaj svoje korene. Ide o prínosné, podnetné a pre deti veľmi užitočné podujatie, ktoré okrem mnohých iných aspektov dáva do popredia ich motiváciu osvojiť si priamo v slovenskom prostredí slovenské reálie, v tábore si cibriť svoje vedomosti zo slovenčiny, dotýkať sa histórie, kultúrnych cenností a prírodných krás Slovenska.

Do pozornosti vám v tejto súvislosti dávame rozhlasovú besedu v RTVS, ktorá odznela 17. septembra 2015. Moderátorka magazínu Štvorlístok Katarína Kovačechová v banskobystrickom štúdiu Rádia Regina RTVS v kontexte školy v prírode privítala učiteľku slovenčiny v novohradskom Veňarci (Vanyarc) Ruženku Komjáthiovú, autorku myšlienky a hlavnú koordinátorku projektu Školy v prírode, predsedníčku Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM) Ruženku Egyedovú Baránekovú a žurnalistu, tajomníka Verejnoprospešnej nadácie ZSM Imricha Fuhla.

Stiahnuť audio súbor

 

 

ODPORÚČAME:

www.oslovma.hu/XXX/SkolPrHr.mp3

Archívne video z r. 2013 „Keď sa slnko skloní na Horehroní“:
https://www.youtube.com/watch?v=FoIND74yJfA

Fotogaléria (r. 2013): https://www.facebook.com/media/set/?set=a.471339502965031.1073741857.147596498672668&;;type=3

Fotogaléria (r. 2011): http://sk.fotoalbum.eu/fuhl/a652218/slideshow