Školenie pre našich krajanov:

„Používanie a prevádzka múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ

Po úspešnom odbornom seminári, ktorý sa konal 21. – 22.mája 2009 v spolupráci so Slovenským národným múzeom v Bratislave „Záchrana kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí a databáza informácií o tejto problematike II.“, zameraný na možnosti katalogizácie slovacík prostredníctvom katalogizačného systému ESEZ 4G (Elektronické spracovanie evidencie zbierok) vytvoreného v rámci celoslovenského projektu CEMUZ (Centrálna evidencia múzejných zbierok) sa v dňoch 15. – 17. apríla 2010 uskutoční školenie „Používanie a prevádzka múzejného katalogizačného modulu ESEZ 4G v rámci projektu CEMUZ“, ktoré organizačne pripravil ÚSŽZ v spolupráci so SNM v Bratislave.
Školenie bude prebiehať pod vedením lektorky celoslovenského projektu CEMUZ Mgr. V. Majchrovičovej v školiacich priestoroch SNM na Žižkovej ulici v Bratislave.
O toto školenie prejavilo záujem 5 zástupcov jednotlivých inštitúcií v zahraničí z 3 krajín (Srbsko, Poľsko a Maďarsko) – Katarína Verešová a Ján Horvát zo Srbska zastupujú Slovenskú evanjelickú a.v. cirkev – Zbor Stará Pazova, Miroslava Blažić, zo Slovenského vojvodinského divadla/Národné múzeum, Marián Smondek z Redakcie Život/Spolok Slovákov v Poľsku a Katarína Királyová zo Slovenského osvetového centra v Budapešti.
Po absolvovaní školenia sa zástupcovia spomínaných inštitúcií v zahraničí zmluvne zaväzujú dodržiavať presné pravidlá metodiky tvorby záznamov, aktívne napĺňať databázu CEMUZ v SR, čím sa zároveň zapoja do celoslovenskej siete elektronického spracovávania evidencie zbierok. SNM sa v spolupráci s ÚSŽZ zaviazalo sprostredkúvať metodickú pomoc slovenským spolkom, organizáciám a inštitúciám v zahraničí pri spracúvaní ich archívnych, dokumentačných a zbierkových fondov.