Školský spolok Komenský vo Viedni v centre pozornosti rezortu školstva v SR

Štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmannová zavítala v utorok 17. októbra 2017 na pôdu bilingválnej česko-slovensko-rakúskej školy vo Viedni, ktorej zriaďovateľom je Školský spolok Komenský. Na pracovnej návšteve, o ktorej informuje portál rezortu školstva,  sa zúčastnila aj Vilma Prívarová, pracovníčka Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí zaoberajúca sa problematikou vzdelávania našich krajanov.

Školský spolok Komenský tvoria ​​bilingválne školy: materská škola, obecná škola a reálne gymnázium, na ktorých sa vzdelávajú deti od 2 do 18 rokov. Bol založený už v roku 1872 ako dobrovoľná organizácia českej viedenskej menšiny a vyučovanie je tu realizované dvojjazyčne (čeština/slovenčina – nemčina). V súčasnosti sa v 25 triedach pripravuje zhruba 500 žiakov a približne tretina z toho v slovenskom jazyku. Deti navštevujúce školu majú občianstvo Slovenskej republiky, a teda nemajú postavenie krajana/člena menšiny žijúcej v Rakúsku.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo v minulých rokoch spolku učebnice v slovenskom jazyku. Išlo prevažne o šlabikáre, učebnice slovenského jazyka a literatúry. V rozhovore vedenia Školského spolku Komenský so štátnou tajomníčkou rezonovali témy ďalšieho rozvoja školy a jej zviditeľnenie sa v Rakúsku najmä návštevami vysokých ústavných činiteľov SR.

 

ZDROJ: https://www.minedu.sk/