Skončila sa Letná škola žurnalistiky 2009

             Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí pripravil aj tento rok v spolupráci s Katedrou žurnalistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského Letnú školu žurnalistiky, týždenný kurz pre našich krajanov – mladých slovenských žurnalistov. V poradí už 7. ročník tohto podujatia sa uskutočnil v dňoch 9. – 15. augusta 2009. Na kurze sa zúčastnili novinári krajanských médií zo Srbska, Chorvátska, Rumunska, Ukrajiny a Švédska. Účastníci kurzu sa zoznámili s mediálnym systémom na Slovensku a absolvovali z tejto oblasti cyklus prednášok aj praktických cvičení. Súčasťou kurzu boli aj besedy s poprednými slovenskými žurnalistami, návštevy tlačových a elektronických médií a kultúrnych pamiatok hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy. V rámci žurnalistického ateliéru v teréne navštívili Slovenskú ľudovú majoliku a Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.