Skončila sa Letná škola žurnalistiky pre redaktorov krajanských médií

V dňoch 17.-24. augusta 2014 sa v Bratislave uskutočnila Letná škola  žurnalistiky pre redaktorov a spolupracovníkov médií z prostredí našich krajanov. Zúčastnili sa na nej  tvorcovia slovenských  printových, elektronických, ale aj internetových médií zo šiestich európskych krajín – zo  Srbska, Poľska, Česka, Rumunska,  Maďarska  a Čiernej Hory.

Počas tvorivých tematických dní sa Ingrid Slaninková, redaktorka Rádia Slovakia International RTVS stretla s účastníkmi inšpiratívneho žurnalistického kurzu na pôde RSI, zaujímalo ju však aj dianie v zákulisí organizátorských príprav významnej tohtoročnej aktivity Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V reportážnych sekvenciách dala Inge Slaninková postupne slovo doc. Svetlane Hlavčákovej, vedúcej Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave, Igorovi Furdíkovi, predsedovi ÚSŽZ, Ľudovi Pomichalovi, koordinátorovi Letnej školy žurnalistiky za ÚSŽZ, ako aj frekventantom kurzu – Agáte Jendžejčíkovej, šéfredaktorke kultúrno-spoločenského mesačníka Slovákov v Poľsku Život a Jaroslavovi Čiepovi, redaktorovi týždenníka Slovákov v Srbsku Hlas ľudu v Novom Sade.

Stiahnuť audio súbor

 

Milí  krajania, staňte sa  spolutvorcami  cyklu „Slováci vo svete“, ktorý pripravuje  Radio  Slovakia  International. Napíšte nám.  Informácie  o vašich  podujatiach, aktivitách, projektoch, ale aj osobnostiach, ktoré žijú vo vašom okolí,  posielajte na  ingrid.slaninkova@rozhlas.sk .