SKS v Buenos Aires má 85 rokov

Slávnosť pri príležitosti 85. výročia podpísania zakladajúcej listiny Slovenského kultúrneho spolku– najstaršieho krajanského združenia argentínskych Slovákov– sa uskutočnila 4. 12. 2011 v jeho sídle v štvrti Boedo v Buenos Aires.

Podujatie, na ktorom sa zúčastnila viac ako stovka krajanov, otvorili hymnami oboch krajín a spomienkovým aktom na zakladateľov spolku. Počas neho vystúpili s príhovorom generálny honorárny konzul SR v Argentíne a dlhoročný člen spolku E. Kabát a veľvyslanec P. Šípka. Na záver aktu kňaz požehnal združeniu a jeho členom v ich činnosti do budúcna. Veľvyslanectvo pri tejto príležitosti venovalo vedeniu spolku pamiatkové dary – krištáľ a slovenskú zástavu s vyšitým motívom venovania.

Pôvodne „Slovenský robotnícky spolok“ svojpomocne založili vysťahovalci zo Slovenska v decembri 1926. Išlo výlučne o robotníkov v rámci početnej „sociálnej“ migrácie, ktorá prišla do Argentíny v medzivojnovom období a poskytovali cenné poradenstvo a pomoc vysťahovaleckej komunite a vykazovali bohatú edičnú činnosť. V roku 1940 spolok získal do svojho vlastníctva budovu na ulici José Mármol, v ktorej sídli aj dnes. Po druhej svetovej vojne spolok ovládli predstavitelia politickej emigrácie spätí s dianím vo vojnovej Slovenskej republike. V tomto období bolo krajanské združenie veľmi aktívne v kultúrnej a vzdelávacej činnosti a bolo jedným z hlavných iniciátorov ustanovenia a pôsobenia zahraničnej Matice Slovenskej.