SKUS Ivan Brník Slovák Jelisavec na koncerte v Záhrebe

V nedeľu  17. marca 2013 sa v koncertnej sále Vysokej školy múzického umenia v Záhrebe konalo hudobno-tanečné predstavenie pod názvom „Koncert priateľstva“, ktoré odzrkadľovalo 20. výročie vzájomného uznania Chorvátska a Slovenska ako i 20. výročie Spolku chorvátsko-slovenského priateľstva. Organizátorom podujatia bol Spolok chorvátsko-slovenského priateľstva v spolupráci so spolkom KUD „Industrogradnja“ –  Záhreb, pod záštitou prezidenta Chorvátskej republiky Ive Josipovića.

V kultúrno-umeleckom programe sa divákom predstavili chorvátske a slovenské spolky a súbory: SKUS „Ivan Brník Slovák” – Jelisavec (Slováci v Chorvátsku), Mužský spevácky spolok „Hrvatski Jandrof“ (Chorváti na Slovensku), Miešaný spevácky zbor Kud “Industrogradnja”, Záhreb, Spevácky zbor “Hron “ Banská Bystrica (Slovensko), Vokálna skupina “GRIČ”, Záhreb, SKUU „Franjo Strapač“ – Markovec Našički (Slováci v Chorvátsku).

Slovenský kultúrno-umelecký spolok „Ivan Brník Slovák“ z Jelisavca, popredný predstaviteľ slovenského folklóru v Chorvátsku, sa divákom predstavil atraktívnou choreografiou horehronského dupáku „Vyhorela lipka“, o ktorú sa zaslúžila Darinka Labudíková, choreografka zo Slovenska. Vystúpením ohúrili folkloristi všetkých prítomných, a tak dôstojne a úspešne reprezentovali slovenskú národnostnú menšinu v Chorvátsku.