Skutočné rozprávky Jána Povolného

V Dome kultúry Michala Babinku v Padine chystajú Slováci vo Vojvodine veľkú slávnosť. V nedeľu 1. septembra 2013 sa tu totiž uskutoční prezentácia a krst knihy  s názvom Skutočné rozprávky Jána Povolného.

Kniha vychádza aj vďaka podpore viacerých inštitúcií vrátane Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Príznačný je aj čas, v ktorom sa knižný titul krstí – jeho autorovi Jánovi Povolnému, vzácnemu človeku, ktorý prispel k rozvoju Padiny nielen v ekonomickej, ale aj v duchovnej oblasti, budú môcť účastníci prezentácie, na ktorú organizátori srdečne pozývajú, zablahoželať veľa zdravia, životnej pohody a nové tvorivé výzvy pri príležitosti 80. narodenín!

Prezentácia a krst knihy padinského jubilanta s názvom Skutočné rozprávky Jána Povolného sa uskutoční v nedeľu 1. septembra 2013 o 16.00 h v Dome kultúry Michala Babinku v Padine.