Skvelá nálada na XIV. Fašiangovom plese pilíšskych Slovákov

Dobrá nálada a spokojnosť s novým Slovenským domom – Strediskom pilíšskych Slovákov v Mlynkoch charakterizovali XIV. Fašiangový ples pilíšskych Slovákov, ktorý v sobotu 26. januára 2013 zorganizovalo Združenie a regionálne kultúrne stredisko pilíšskych Slovákov a Slovenská samospráva v Mlynkoch.

Člen Slovenskej samosprávy v Mlynkoch a organizačného štábu plesu Imrich Fuhl uviedol, že organizátori sa obávali, či sa takéto podujatie zmestí do nového objektu, ktorý slávnostne otvorili 2. októbra 2012 predsedovia vlád SR a Maďarska Robert Fico a Viktor Orbán, pretože zvyčajne sa na plese zíde aj vyše 300 ľudí. „Príjemným prekvapením bolo, že ples sa v našom novom dome dal usporiadať, zmestili sa stoly aj tanečný parket. Bola veľmi dobrá nálada, účastníci si ples pochvaľovali,” povedal Imrich Fuhl. Podľa jeho slov sa organizátori potešili, že Strediskom pilíšskych Slovákov je možné využiť aj na takéto ciele. „Niekoľko metrov štvorcových navyše by nezaškodilo, ale aj takto sa to dá. Generálna skúška vyšla, v dome budeme môcť častejšie usporadúvať aj veľkolepé akcie, akým je regionálny ples našich Slovákov,” dodal I. Fuhl. Pripomenul, že o dva týždne sa tu (v novej budove a najmä vo vykurovanom stane na jej dvore) uskutoční VI. Pilíšska kavalkáda a šiškový festival Slovenskej samosprávy v Mlynkoch so stovkami až tisíckami návštevníkov.

Takmer 300 účastníkov XIV. Fašiangového plesu pilíšskych Slovákov pozdravila predsedníčka Slovenskej samosprávy v Mlynkoch Marta Demjénová, predsedníčka Združenia a regionálneho kultúrneho strediska pilíšskych Slovákov Katarína Kormošová, ako aj predseda Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ján Fuzik a predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Igor Furdík. Rečníci zdôrazňovali najmä potrebu prehlbovania pocitu spolupatričnosti Slovákov spod Pilíša, resp. z Peštianskej a Komáromsko-Ostrihomskej župy, pričom ich spoločný regionálny ples a podobné podujatia môžu prispieť k tomu, aby sa smelo a hrdo hlásili ku svojej slovenskosti.

Hrejivé pocity zo stretnutia a vzájomného posilňovania sa iba stupňoval spoločný prednes široko-ďaleko známej Pilíšskej hymny. Na batôžkovom bále sa zúčastnili aj starostovia a predsedovia slovenských samospráv 12 pilíšskych obcí. V pestrom kultúrnom programe vystúpili: Spevácky zbor Pilíš (Čív / Santov / Mlynky), Laura a Vanessa Glückové (harmonika – spev), Folklórny súbor Pilíš (Mlynky), ľudový rozprávač Ján Jankov Šefranik (SR) a Slovenský páví krúžok v Mlynkoch. Do tanca – doslova až „do rána bílého” – hrala Dychová hudba Šarfianka z Blatného (SR). Ruch na tanečnom parkete ako-tak utíchol až pri polnočnom losovaní tomboly. Ďalší fašiangový ples Pilíšanov bude o rok v Pilíšskej Čabe.

 Text: oslovma.hu

 Viac fotografií na:

 www.oslovma.hu

www.facebook.com