Slávnosť ducha, slova Božieho i slovenskosti v Békešskej Čabe na Medzinárodnom stretnutí slovenských evanjelikov

Na V. slovenských evanjelických cirkevných dňoch v Békešskej Čabe sa v rámci ich konania od 6. do 8. júla 2016 zúčastnilo vyše päťtisíc evanjelikov. Okrem veriacich zo Slovenska vo veľkej miere využili možnosť zúčastniť sa na týchto cirkevných dňoch mnohí slovenskí evanjelici z Maďarska, Srbska, Rumunska, Chorvátska a Česka. Okrem toho do Békešskej Čaby prišli početní hostia z Nemecka, Švédska, Fínska, Estónska a ďalších krajín.

Po prvý raz v histórii sa slovenské evanjelické cirkevné dni konali mimo územia Slovenska. Za miesto ich konania bola zvolená Békešská Čaba, ktorá leží neďaleko hraníc s Rumunskom, so Srbskom a s Chorvátskom a v minulosti bola veľmi významným centrom slovenských evanjelikov.

V Békešskej Čabe sa nachádza najväčší murovaný evanjelický chrám v strednej Európe. Tento tzv. Veľký kostol postavili slovenskí evanjelici v roku 1824 a má kapacitu 3600 miest na sedenie. Vedľa neho stojí tzv. Malý kostol, postavený v roku 1745, do ktorého sa zmestí asi 700 veriacich. Účasť na službách Božích v týchto – po dlhom čase opäť naplnených – kostoloch a mohutný spev zaznievajúci z tisícok hrdiel – to bol pre všetkých účastníkov určite zážitok na celý život.

Na otváracích službách Božích kázal predsedajúci biskup Evanjelickej cirkvi v Maďarsku (MEE) Péter Gáncsna hlavných službách Božích kázal generálny biskup Evanjelickej cirkvi na Slovensku (ECAV) Miloš Klátikprihovoril sa i generálny tajomník Svetového luteránskeho zväzu Martin Junge, veľvyslanec SR v Maďarsku Rastislav Káčer a ďalší hostia vrátane Jána Varša, predsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.  Liturgovali duchovní ECAV aj duchovní zo zahraničia, spievali cirkevné spevokoly zo Slovenska aj z ostatných zúčastnených cirkví, ktorí sa predstavili aj v bohatom duchovno-kultúrnom programe. 

V rámci diskusných fór sa hovorilo o blížiacom sa 500. výročí reformácie, o problémoch cirkvi v súčasnosti, ako aj o vplyve reformácie na národné povedomieJuraj Sarvaš prezentoval poeticko-dramatickú kompozíciu Orol tatranský a Spišské divadlo zo Spišskej Novej Vsi uviedlo hru Pevec Boží o Jurajovi Tranovskom. Program spestrili aj vystúpenia ľudových hudieb Slovákov žijúcich v zahraničí.

Dobrovoľné príspevky účastníkov cirkevných dní boli venované na podporu Asociácie slovenských evanjelických cirkví, ktorá bola založená v rámci tohto podujatia, ako aj na podporu Slovenského ev. cirkevného zboru v Budapešti.

V piatok 8. júla mnohí účastníci V. slovenských evanjelických cirkevných dní odcestovali na X. stretnutie kresťanov strednej a východnej Európy do Budapešti, kde k nim pribudli aj ďalší evanjelici, ktorí tam pricestovali zo Slovenska. V rámci záverečných služieb Božích sa slovenské služby Božie konali v Evanjelickom kostole v Cinkote (kázal generálny biskup Miloš Klátik) a v Evanjelickom kostole v Rákoškerestúre (kázal dištriktuálny biskup ZD Milan Krivda); vystúpili zborové spevokoly z Veľkého Krtíša a Vranova nad Topľou.
 

Obidve podujatia sa stali významným posilnením vo viere aj v povedomí príslušnosti k slovenskému národu a slovenskému jazyku a prispeli k podpore dobrých vzťahov medzi evanjelikmi z rôznych krajín.

 

Na titulnej fotografii:

Miloš Klátik, generálny biskup ECAV na Slovensku počas kázne vo Veľkom evanjelickom chráme v Békešskej Čabe.

 

EDITA ŠKODOVÁ (ecav.sk)

FOTO: IMRICH FUL (oslovma.hu)

 

ĎALŠIE FOTOGRAFIE Z PODUJATIA:

https://www.facebook.com/oslovma/photos/?tab=album&;album_id=979250248840618

 

SLEDUJTE A ČÍTAJTE AJ:

 

Film o histórii kostolov v Békešskej Čabe
http://www.mediaklikk.hu/video/domovina-isten-nekem-erom-bizodalmam/# 

Otváracie služby Božie na V. ECD

http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/otvaracie_sluzby_bozie_na_v_ecd_

Z hlavných služieb Božích na V. ECD
http://www.ecav.sk/?p=spravodajstvo/SPRecav/z_hlavnych_sluzieb_bozich_na_v_ecd

Prezentácia slovenských evanjelikov žijúcich v zahraničí na V. ECD
http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/prezentacia_slovenskych_evanjelikov_zijucich_v_zahranici_na_v_ecd

Z X. stretnutia kresťanov v Budapešti
http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/z_x_stretnutia_krestanov_v_budapesti

Služby Božie v Rákoškerestúre
http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/zaverecne_sluzby_bozie_v_rakoskereszture_

Záverečné služby Božie X. stretnutia kresťanov v Cinkote
http://www.ecav.sk/?p=3_ecd/zaverecne_sluzby_bozie_x_stretnutia_krestanov_v_cinkote