Slávnostné zhromaždenie Matice slovenskej v Srbsku počas 56. SNS

Po vystúpení Komorného zboru Musica Viva pod vedením Marieny Stankovićovej-Krivákovej, ktorý zaspieval hymnu Slovenských národných slávností NS Po nábreží koník beží, v mene predsedu Matice slovenskej v Srbsku hostí zo zahraničia a z domova v sobotu 5. augusta 2017 na slávnostnom zasadnutí v sieni SVD privítala Mária Andrášiková. Následne zvolili pracovné predsedníctvo zhromaždenia, ktoré tvorili Vladimír Fekete, Branislav Kulík, Janko Havran a predsedníčka Libuška Lakatošová. Najprv sa hosťom v plnej sieni SVD prihovoril predseda MSS Ján Brtka. Medziiným pripomenul, že sa tohto roku oslavuje 85 rokov od založenia Matice slovenskej v Juhoslávii, Srbsku a 120. výročie od narodenia jej prvého predsedu Dr. Janka Bulíka.

Po príhovore predsedu udelili matičné uznania. Vyznamenanie Čestného člena matice udelili Kataríne Melegovej-Melichovej, bývalej predsedníčke MSS. Za dlhodobú a úspešnú činnosť v Matici uznanie dostal terajší predseda MSS Ján Brtka. Uznania za úspešnú a dlhodobú činnosť získala i další matiční členovia: Želmíra Legíňová z Petrovca, Marka Fružová a Ilonka Damjanová z Bieleho Blata, Martin Kováč,  Ondrej Majorský, Juraj Beláni z Báčskej Palanky, Michal a Miroslav Petržľanovciz Čelareva a Dušan Kereš z Padiny.

Vo vlastnom mene sa za uznanie poďakovala bývalá predsedníčka MSS Katarína Melegová-Melichová. Povedala, že je ním poctená, lebo prichádza z prostredia kde veľmi dlho pracovala  a uznanie patrí aj všetkým jej spolupracovníkom s ktorými za osem rokov na poste predsedníčky pracovala.

Osobitné uznania za zásluhy a úspechy na poli umenia a národných tradícií dostali: Daniela Legíňová Sabová z Báčskeho Petrovca, Kultúrno-umelecký spolok Vladimíra Mičátka z Kysáča a Galéria Slovenského národného domu z Kysáča, Zuzana Kotvášová z Padiny. Následne udelili aj viacej ďakovných diplomov. Plaketu Dr. Janka Bulíka za rok 2016 za úspechy na poli športu v mene Športovej komisie MSS predseda Pavel Turan odovzdal úspešnému mladému plavcovi Stevanovi Nakićovi z Petrovca.

V ďalšej časti programu zhromaždenia sa prítomným hosťom i oceneným prihovorili Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rudolf Urbanovič, štátny tajomník Ministerstva vnútra SR, Zoran Jakšić, predseda združenia Novi Srem z Krčedinu, Ján Babiak, čestný predseda Matice, Dagmar Repčeková, veľvyslankyňa SR v Belehrade, Michal Spevák, prvý predseda obnovenej Matice slovenskej, Rastislav Surový, čestný predseda Matice, Olga Fejdiová, podpredsedníčka Spolku Slovákov z Juhoslávie v Bratislave, ako aj Ján Bulík, vnuk prvého predsedu Matice slovenskej v Juhoslávii.

Svojimi prívetmi  pozdravili slávnostné zhromaždenie MS Srđan Simić, predseda Báčskopetrovskej obce, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka NRSNM, Adrián Merka a Pavel Hlásnik z Demokratického zväzu Slovákov a Čechov v Rumunsku, Marián Tkáč, predseda Matice slovenskej na Slovensku, ktorý v neprítomnosti predsedu MSS odovzdal podpredsedovi Branislavovi Kulíkovi Pamätný list Matice slovenskej na Slovensku. Cenu predsedu Matice slovenskej na Slovensku odovzdal následne Marián Tkáč Jánovi Kišgecimu z Báčskeho Petrovca.

 

KATARÍNA GAŽOVÁ, Hlas ľudu

FOTO: AUTORKA