Slováci na Dni cudzincov žijúcich v Estepone

Estepona je multikultúrne mestečko na juhu Španielska, v ktorom sa každoročne uskutočňuje Deň cudzincov, nakoľko až tretina obyvateľstva žijúca v tejto oblasti sú cudzinci. Cieľom tohto po­dujatia, ktoré sa uskutočnilo v nedeľu 14. apríla 2013,  bolo spropagovanie rôznych krajín, zvykov, tradícií, kul­túry a tradičnej kuchyne so svojimi špecialitami.

Okrem stánkov, ktorými sa prezentovalo vyše 25 národností, bol zabezpečený aj bohatý sprievodný program a vystúpenia súborov. Táto akcia bola urče­ná širokému publiku. Naša asociácia sa na tejto akcii zúčastnila po prvýkrát a prezentáciu zabezpečila formou distribúcie propa­gačných materiálov a poskytovania informácií účastníkom po­dujatia z pohľadu cestovného ruchu. Lákadlom našej prezentácie bola ochutnávka gastronomických špecialít a premietanie propa­gačných spotov o Slovensku a Česku. Dôraz sme kládli na spropa­govanie mesta Košice ako Európskeho hlavného mesta kultúry pre rok 2013. Na podujatí sa zúčastnilo viac ako 3000 návštevníkov.

Touto cestou sa zároveň chceme poďakovať za poskytnutie propagač­ného materiálu Veľvyslanectvu Slovenskej republiky v Madride a Českej repu­bliky v Madride, Slovenskej agentúre cestovného ru­chu, Czech Tourism v Španielsku a Mestu Košice 2013. Podujatie vyvolalo u publika veľký záujem navštíviť a spoznať naše krajiny.

Adriana Bobalíková

DEŇ CUDZINCOV ESTEPONA

SLOVANIA – ASOCIACION DE ESLOVACOS Y CHECOS
SLOVANIA – ASOCIÁCIA SLOVÁKOV A ČECHOV
Nezisková organizácia

Email: slovaniaenmarbella@gmail.com

Tel: 0034 695 881 456