Slováci na Ukrajine odhalili Ľudovítovi Štúrovi v Antalovciach pamätnú tabuľu

Aktivity Slovákov žijúcich v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny sú často motivované pripomienkou na významných dejateľov politiky a kultúry spätých s národnými počinmi dávnej či prítomnejšej histórie Slovenska. Aj Užhorodský spolok Slovákom v tomto kontexte má za sebou nejeden ušľachtilý počin v snahe priblížiť slovenskej národnostnej menšine v Užhorode a jeho okolí význam dejinných osobností Slovenska pre zveľaďovanie slovenskosti v ukrajinskom prostredí  s prvkami slovenskej stopy, jazyka, vzdelanosti a kultúry. Nebolo tomu inak ani vo štvrtok 5. októbra 2017, keď členovia Užhorodského spolku Slovákov v čele s jeho predsedom Ivanom Latkom odhalili na budove Kultúrneho centra v Antalovciach (okres Užhorod) v prítomnosti generálneho konzula SR v Užhorode Miroslava Mojžitu pamätnú tabuľu Ľudovítovi Štúrovi. Pripomienku na jednu z kľúčových postáv slovenskej histórie realizovali Slováci v Zakarpatsku aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

V obci Antalovce je významná slovenská prítomnosť, v súčasnosti tu podľa informácie Ivana Latka, predsedu Užhorodského spolku Slovákov, žije v slovenských a zmiešaných rodín do 200 ľudí hlásiacich sa k slovenskosti a ku kultúrnemu dedičstvu Slovákov v Zakarpatsku. Aj preto plynul zo vzťahu k národnému pohybu Slovákov vedeného Ľudovítom Štúrom a jeho druhmi, najmä však ako akt vďaky a úcty za jeho obrovský a rozhodujúci podiel na uzákonení spisovnej slovenčine položivšej fundament jazyku, ktorým rozprávajú Slováci v Zakarpatsku aj dnes, akýsi pocit potreby zhmotniť spomienku na Štúra práve týmto spôsobom.

Napokon, počas slávnosti odhalenia tabule aj odzneli slová vyjadrujúce podobné pohnútky užhorodských Slovákov a obyvateľov Antaloviec so silným slovenským cítením. Príjemnú udalosť v znamení slovenskosti a kultúrno-duchovného návratu k Ľudovítovi Štúrovi znásobili aj vystúpenia detí, mládeže a folkloristov, ktorí zaspievali v sprievode akordeónu niekoľko slovenských ľudových piesní.

 

Na titulnej fotografii:

Miroslav Mojžita, generálny konzul SR v Užhorode (na snímke zľava) a Ivan Latko, predseda Užhorodského spolku Slovákov, počas odhalenia pamätnej tabule Ľudovítovi Štúrovi v zakarpatskej obci Antalovce na Ukrajine.