Slováci na Ukrajine odhalili v obci Dračino pamätnú tabuľu Ľudovítovi Štúrovi

V stredu 21. októbra 2020 z iniciatívy Užhorodského spolku Slovákov a za finančnej podpory Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí slávnostne odhalili naši krajania pamätnú tabuľu na počesť  kodifikátora slovenského jazyka Ľudovíta Štúra v obci Dračino – časť mesta Svaľava.

Na odhalení pripomienkovej tabule sa zúčastnili zástupca Generálneho konzulátu SR  v Užhorode Peter Hodúl, predseda Svaľavskej štátnej administrácie Roman Tarabij, jeho zástupca Ivan Rusnak, riaditeľka Svaľavského okresného oddelenia školstva Edita Hrabar, riaditeľka miestnej školy v Dračine Viktorija Kňaz, predseda krajského spolku slovenskej inteligencie Ernest Horvat, predseda USS mgr. Ivan Latko a tiež aktivisti Užhorodského spolku Slovákov a krajania. Po slávnostných príhovoroch hostí vystúpili deti miestnej školy s krátkym folklórnym programom a zaspievali rôzne piesne.

Keď bolo Zakarpatsko súčasťou medzivojnovej 1. Česko-slovenskej republiky, v obci Dračino žilo okolo 400 obyvateľov, z ktorých bolo 200 nemeckej národnosti, 100 slovenskej a 100 rusínskej. Aktuálne žije v Dračine asi 40 obyvateľov slovenskej národnosti.

Zahodno je podčiarknuť, že toto podujatie bolo úspešné aj vďaka podpore miestnej štátnej administrácie, ktorá je ústretová voči aktivitám našich krajanov žijúcich v okrese Svaľava.

Uverejnené: 26. 10. 2020