Slováci pod Pilíšom smútia za Gizkou Molnárovou, výnimočnou šíriteľkou slovenskosti v Maďarsku

Slováci v Mlynkoch, čudesnom kraji pod Pilíšom a v celom Maďarsku, s hlbokým zármutkom v srdci oznamujú, že vo štvrtok 24. marca 2016 vo veku nedožitých 84 rokov zomrela slovenská učiteľka, vynikajúca ľudová speváčka a aktivistka Slovákov v Maďarsku Gizela Molnárová, rodená Fuhlová. Jej život bol úzko spätý s rodnými Mlynkami, ako uvádza luno.hu – portál týždenníka Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny a portál www.oslovma.hu , "teta Gizka" sa stala "ikonickou osobnosťou našej Slovače."

Trúchlime aj my v Úrade pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Podobne ako Slovákov v Mlynkoch, s ktorými sme si vlani v júni pripomínali oslavy hrdého 50. výročia najstaršieho slovenského speváckeho Pávieho krúžku v Maďarsku, v rámci ktorého sme poctili pani Gizku Molnárovú ako jeho zakladateľku a desaťročia umeleckú vedúcu Pamätnou medailou predsedu ÚSŽZ, nás skľučujúca zvesť o odchode "Gizi néni" do večnosti zastihla nepripravených. Smútime za skvelým človekom, výnimočnou a empatickou ženou, dôsledne a bezvýhradne hrdou Slovenkou. V harmonickom súznení  bohatosti prejavov svojho húževnatého prístupu ku kultúrnemu dedičstvu predkov umocneného ušľachtilým duchovnom "tety Gizky" sa emblematická osobnosť s piesňou na perách a s dobrom v srdci stala ohromným a úprimným symbolom Slovákov a slovenskosti nielen pod Pilíšom, ale v celom Maďarsku.

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí aj slovami svojho predsedu  Jána Varša vyjadruje hlbokú účasť nad skonom pani Gizely Molnárovej, mimoriadne váženej a akceptovanej osobnosti z radov našich Slovákov v Maďarsku a myšlienkami tichej útechy zároveň zmierňuje v sústrasti najbližšej rodine, priateľom, všetkým Mlynčanom ako aj celej slovenskej pospolitosti v krajine našich južných susedov bôľ nad stratou obľúbeného a milovaného človeka.

 

ZA PANI GIZKOU MOLNÁROVOU

Gizela Molnárová, rodená Fuhlová, sa narodila v Mlynkoch (Pilisszentkereszt) 10. mája 1932. Po skončení štúdia v budapeštianskom slovenskom učiteľskom ústave svoju pedagogickú dráhu začala v Slovenskom Komlóši. Na rovinu si ale nedokázala zvyknúť. Pilíšske hory jej totiž prirástli k srdcu a keď ich nevidela, trpela clivotou. Po niekoľkých mesiacoch sa vrátila späť do Mlynkov, ktoré už neopustila. V miestnej základnej škole vyučovala slovenčinu viac ako štyridsať rokov. Desaťročia viedla školský spevokol, s ktorým dosiahla pekné výsledky.

Počas svojej dlhoročnej pedagogickej činnosti viedla mnohé generácie k vrúcnemu vzťahu k slovenskej ľudovej piesni. Bola jednou zo zakladateliek a dlhší čas i umeleckou vedúcou mlynského slovenského ľudového speváckeho zboru (pávieho krúžku), v ktorom ako jeho najvýraznejšia osobnosť nepretržite spievala viac ako 50 rokov. Gizela Molnárová bola tiež hnacím motorom spevokolu Piliš, v ktorom spievali nadšenci a ochrancovia slovenských ľudových tradícií z troch pilíšskych obcí: Mlynkov, Čívu a Santova.

Desaťročia pôsobila ako predsedníčka Organizácie Slovákov v Mlynkoch, pobočky Zväzu Slovákov v Maďarsku (ZSM), pričom istý čas bola aj členkou miestnej slovenskej samosprávy a vedúcou pilíšskeho regiónu Slovenského osvetového centra. V rokoch 1995-2006 bola poslankyňou Celoštátnej slovenskej samosprávy. V tomto období, počas troch volebných cyklov zastupovala slovenskú národnosť v kuratóriu verejnej nadácie Pre národné a etnické menšiny v Maďarsku, kde veľmi úspešne presadzovala záujmy Slovákov v Maďarsku. Neúnavne a s neutíchajúcim nadšením pracovala pre svojich rodákov.

Jej prácu ocenila Celoštátna slovenská samospráva v roku 2002 udelením vyznamenania „Za našu národnosť“. Gizele Molnárovej v roku 2010 udelili prestížnu cenu Pro Cultura Minoritatum Hungariae za jej mimoriadny prínos v oblasti vzdelávania a kultúry, za zachovávanie a posilňovanie slovenskej identity, za mnohostrannú osvetovú prácu v prospech slovenskej národnosti v Maďarsku.

 

Posledná rozlúčka s pani Gizelou Molnárovou sa bude konať na mlynskom cintoríne

v pondelok 28. marca 2016 o 15.00 hodine.

 

Česť jej svetlej pamiatke!

 

ČÍTAJTE V BLOGU ĽUDA POMICHALA:

Zbohom, teta Gizka!

Clivo na duši je za Vami pod Pilíšom i na Slovensku

http://www.slovenskezahranicie.sk/sk/blog/62/zbohom-teta-gizka-clivo-na-dusi-je-za-vami-pod-pilisom-i-na-slovensku

 

 

In memoriam Gizela Molnárová (1932 – 2016)

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.916667108432266.1073741989.147596498672668&type=3

 

Gizela Molnárová poctená Medailou ÚSŽZ

Jej charizmatické vyžarovanie pôsobí povzbudzujúco pre generácie Slovákov v Mlynkoch.

http://www.uszz.sk/sk/slavnost-pod-pilisom-gizela-molnarova-poctena-medailou-uszz-pri-50-vyroci-spevackeho-pavieho-kruzku-v-mlynkoch

 

Meno „tety Gizky”, alebo „Gizi – néni”, pretože takto familiárne ju s obľubou oslovujú nielen Mlynčania a jej priatelia v kraji pod Pilíšom, ale aj Slováci vo všetkých slovenských prostrediach v Maďarsku, kam prenikol jej spev, sa stalo symbolom úprimnosti, bezprostrednosti a oddanosti rešpektovanej a obdivuhodnej ženy. Pretože pani Gizela Molnárová, rodená Fuhlová, snúbi v sebe v jej ľudskej, tvorivo-umeleckej a charizmatickej dimenzii viac ako iba vzťah k ľudovej piesni. Skrze ňu vnímame odhodlanie uchovávať a ďalej šíriť krásu slovenských ľudových hudobných a folklórnych tradícií pod Pilíšom.

http://www.uszz.sk/data/files/Gizela%20Molnarova%20laudatio%2013.6.2015.pdf

 

Život pretkaný spevom – Portrét Gizely Molnárovej

http://www.luno.hu/archiv-luno-portal/archiv-zena-a-spolocnost/10849-zivot-pretkany-spevom-portret-gizely-molnarovej