Slováci si v Budapešti uctili pamiatku Samuela Tešedíka

Slovenská samospráva V. obvodu Budapešti v spolupráci s Pamiatkovým výborom Samuela Tešedíka, Náboženským výborom Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a Slovenským spolkom Identita usporiadali 30. októbra pietnu spomienkovú slávnosť pri buste Samuela Tešedíka.

Busta S. Tešedíka je osadená pred Ministerstvom pôdohospodárstva na Kossuthovom námestí. „Každý deň by sme mohli naňho spomínať, ale teraz máme taký zvláštny termín, lebo uplynulo 270 rokov od narodenia veľkého slovenského evanjelického kňaza a učiteľ,“ povedal podľa portálu ĽUDOVÝCH NOVÍN www.luno.hu okrem iného v pietnom príhovore  predseda Náboženského výbor Tibor Mótyán.

T. Mótyán vyzdvihol zásluhy Samuela Tešedíka počas jeho pôsobenia v Sarvaši. Tu začal budovať prvú poľnohospodársku školu a tiež jeho zásluhou postavili veľký evanjelický chrám v dolnozemskom slovenskom meste. Bol nielen vynikajúcim farárom, ale aj pedagógom, ktorý učil nielen deti bohatých, ale aj chudobných, za čo si vyslúžil nemalé opovrhovanie z radov bohatých rodičov a bol to aj jeden z dôvodov zániku jeho školy. „Bojoval proti nadutosti, proti hlúposti, slovom bol vynikajúci človek. Jeho osobnosť sa hlboko vryla do života sarvašského obyvateľstva. Vytvoril tvár dnešného Sarvaša. Myslím si, že v súčasnej dobe by sme zavše potrebovali aspoň jedného Tešedíka,“dokončil svoj prejav T. Mótyán a požiadal prítomných, aby sa v staroslovienčine pomodlili.

Po pietnej reči T. Mótyána položili zástupcovia organizátorov vence. Predsedníčka slovenského voleného zboru centra hlavného mesta Karola Klauszová portál www.luno.hu  informovala, že iniciátorkou pietnej slávnosti bola Etelka Rybová, ktorá si všimla pred niekoľkými rokmi bustu významného slovenského farára a pedagóga v stĺporadí ministerstva pôdohospodárstva a obrátila sa na ich zbor, či by nebolo vhodné uctiť si jeho pamiatku položením vencov. Predsedníčka súhlasila, a hoci mali menšie problémy s vybavením povolenia na slávnosť, napokon ho dostali a milá pripomienka slovenského velikána Samuela Tešedíka sa  mohla uskutočniť.

ZDROJ: www.luno.hu

O Samuelovi Tešedíkovi a jeho prínose pre Slovákov v Sarvaši, ktorý prekonal dimenzie Uhorska a získal nadčasový rámec európskeho významu, si prečítajte viac v rubrike OSOBNOSŤ na portáli Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí  – dostanete sa naň preklikom z baneru úradného webu, alebo priamo na  www.slovenskezahranicie.sk