Slováci v Austrálii si uctia svojich seniorov

Je príjemné, ak z ďalekého slovenského sveta prichádzajú správy, ktoré povzbudzujú k myšlienke, aby všetko to dobré, čo zasiali predchádzajúce generácie našich krajanov v rôznych prostrediach, vzklíčilo v ívery sebauvedomovania sa a posilňovania slovenského ducha, jazyka a vzájomnej pospolitosti v snahe zakoreniť a tým ešte väčšmi upevniť krajanské sebavedomie skrze našu spoločnú slovenskosť. V takejto motivácii vykonáva viaceré svoje aktivity Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii. Aktuálne pozýva svojich seniorov na spoločenské posedenie s obedom.

Združenie austrálskych Slovákov vo Viktórii srdečne pozýva všetkých na obed so seniormi a členmi výboru ktorý sa uskutoční dňa 26. augusta 2018 o 12.00 h v Yarra Valley Country Club Bulleen (viď prílohu). Obed (určené obedové menu) je zdarma pre seniorov – členov ZASV.

Adresa:  9 Templestowe Road, Bulleen Victoria 3105 (www.yarravalley.net.au)
RSVP: účasť prosíme nahlásiť do 23. augusta 2018 telefonicky na (03) 9859 5787 (Marta Kapusta), 0402 292 078 (Ivan Kovarčík) alebo emailom: havrila@gmail.com

Všetci sú vítaní!
S pozdravom

Roland Havrila
ASAV
________________________________________________________________

AUSTRALIAN SLOVAKS’ ASSOCIATION IN VICTORIA INC.
ZDRUŽENIE AUSTRÁLSKYCH SLOVÁKOV VO VIKTÓRII

ABN: 27 036 858 256
Organisation No.: A0035704W
Registered: 11/11/1997
P.O. Box 263
Kew, VIC., 3101, Australia
www.asav.org.au
________________________________________________________________

Na Facebook:
Community Page: https://www.facebook.com/ASAV.org.au 
Group: https://www.facebook.com/groups/ASAV.org.au/ 

Slovenská Detská Beseda (SDB):
School Page: https://www.facebook.com/SlovenskaDetskaBeseda/ 

Group: https://www.facebook.com/groups/SlovenskaDetskaBeseda/