Slováci v Békešskej Čabe pozývajú na Dolnozemský jarmok

Jarmoky na Dolnej zemi – to je zakaždým harmónia vľúdnosti, rýdzej slovenskej vravy, remeselníckej zručnosti, originálnej a najmä autentickej folkloristiky, hudby, spevu, tanca, estetických vnemov z nádherných výšiviek, čipiek, ale aj duchovných vnemov z kultúry slova, ktoré si dolnozemci hrdo velebia v knihách. Jesto však určite ešte čosi, čím sa jarmok, ak už má byť súci, na Dolnej zemi honosí: chute a vône, ktoré už pomaly tri storočia Slováci v tejto časti Európy s úprimnosťou ponúknu hosťovi na tanier. Tí, ktorí pookriatie všetkých spomínaných všechutí doteraz neprecítili, majú príležitosť: v dňoch 7.-8. septembra sa v jednom z najtradičnejších centier dolnozemcov – v Békešskej Čabe v Maďarsku, uskutoční v poradí piaty Dolnozemský jarmok.

Je symbolické, že po ročnej odmlke (v roku 2011 sa konal Dolnozemský jarmok v Bratislave 5. júla v rámci Dní zahraničných Slovákov, pričom záujem návštevníkov o tradičné výrobky dolnozemských Slovákov z Maďarska, Rumunska a Srbska vysoko prekročil očakávania) sa koná malé päťročné „jubileum“ v meste zrodu tohto podujatia – v Békešskej Čabe. Keď už je reč o krátkej, no pestrosťou zážitkov zaujímavej histórii, treba dodať, že premiéru mal Dolnozemský jarmok práve v tomto meste v roku 2008.

Od začiatku mal putovný charakter, a tak sa v roku 2009 premiestnil z Békešskej Čaby do bašty vojvodinských Slovákov – do Báčskeho Petrovca v Srbsku, kde sa stal jarmok súčasťou veľkolepých Slovenských národných slávností, ktoré si práve v tom roku pripomínali 90 rokov od ich vzniku. Dolnozemský jarmok sa vtedy prezentoval s názvom Na jarmoku.

Tretí ročník sa sťahoval za Slovákmi, žijúcimi v Rumunsku. V júni 2010 sa s rovnakým názvom, aký niesla jarmočná pohoda v Báčskom Petrovci, prezentoval v Nadlaku. O štvrtom, ktorý sa konal v Bratislave, už bola reč – nuž a teraz sa – aj vďaka finančnej podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý aj týmto spôsobom napomáha udržiavaniu slovenského národného povedomia, jazyka ako aj kultúrnych a duchovných tradícií Slovákov žijúcich na Dolnej zemi, sťahuje do mesta jeho zrodu, Békešskej Čaby.

V bodke za pozvánkou na Dolnozemský jarmok (koná sa v dňoch 7.-8. septembra 2012) nepochybne treba pripomenúť, že s ideou tohto svojrázneho a mimoriadne cenného podujatia prišla v roku 2008 Anna Ištvánová, riaditeľka Domu slovenskej kultúry – Regionálneho osvetového centra CSS v Békešskej Čabe. Svoj projekt Dolnozemského jarmoku vtedy vnímala ako možný zmysluplný cieľ ako čo najvhodnejšie a najbezprostrednejšie prezentovať slovenskú ľudovú kultúru z Dolnej zeme. Už pred tohtoročným Dolnozemským jarmokom možno s absolutórium vyhlásiť, že sprvu vari aj smelá „experimentálna“ myšlienka sa pretavila do podujatia, ktoré si Slováci na Dolnej zemi už po piaty raz iste výrazne podčiarkujú, aj vďaka podpore Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, v kalendári svojich voľnočasových záujmov.