Slováci v Chorvátsku hostiteľmi Lipovľanského stretnutia 2014, prezentujúceho spontánnosť zblížení národnostných menšín s Chorvátmi

V Chorvátsku si rokmi prirodzeným spôsobom vydobyli popularitu, všeobecnú obľubu a zároveň i autoritu a akceptovanie v politicky a kultúrno-spoločensky korektnom prostredí tradične ústretovej a priateľskej krajiny festivaly prezentujúce mimoriadne citlivé vnímanie kultúrneho a duchovného bohatstva národnostných menšín väčšinovým chorvátskym národom. Nebude tomu inak ani v dňoch 22.-24. augusta 2014, keď sa v Lipovľanoch uskutoční   festival kultúry, kumštu, remesiel, kulinárskych výtvorov a chutí, ako aj tradičnej folkloristiky. Pre našich krajanov v Chorvátsku budú mať tieto dni výnimočnú príchuť – v tomto roku sa totiž konajú pod slovenskou zástavou, keďže záštitu nad nimi prevzala Jeho Excelencia Juraj Priputen, veľvyslanec Slovenskej republiky v Záhrebe.

V programe troch dní nebude chýbať okrúhly stôl, účastníci ktorého si vo vzájomnej diskusii vymenia názory, skúsenosti i podnety so spolužitia národnostných menšín s väčšinovým domovským národom v modernej zjednocujúcej sa Európe, pričom budú akcentovať najmä citlivú oblasť starostlivosti o rozvíjanie jazyka národnostných menšín, ako aj rozmanitosť zachovávania kultúrnych hodnôt menšín a ich význam pre zhodnocovanie kultúrneho bohatstva samotného Chorvátska. V priloženom programe Lipovľanského stretnutia si nemožno nevšimnúť pestrosť podujatí – od kultúrno-prezentačných cez zábavné až po športové, na ktorých sa podieľajú aj súbory a kultúrne telesá zo Slovenska. Za všetky spomenieme Dychovú hudbu Maguranka z Kanianky (okres Prievidza) a Chorvatanka z Chorvátskeho Grobu (okres Senec).

Na trojdňovú manifestáciu zblíženia kultúr, ktorá sa začína oficiálnym slávnostným otvorením už v piatok 22. augusta o 19.00 h v Knižnici a čitárni Lipovľany pod mottom "Slovensko – partnerská krajina Lipovľanského stretnutia 2014", zavíta aj Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.