Slováci v Chorvátsku na 20. ročníku Večera polesňakov v Markovci Našickom

Matica slovenská v Markovci  Našickom s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, Rady pre národnostné menšiny Chorvátska a Mesta Našice usporiadala v sobotu 14. septembra 2019 v kultúrnom centre Drevenica tradičný, jubilejný 20. Večer polesňakov. Významné a originálne krajanské podujatie kolorované autentickou slovenskou folkloristikou (kľúčový organizačný i programový podiel na seba zobral jeden z najúspešnejších folklórnych súborov Slovákov v Chorvátsku – „Franjo Strapač") sa v tomto roku nieslo v znamení 140. výročia príchodu Slovákov do Markovca a 140. výročia založenia obce, ktorá je dnes sťaby prímestskou časťou Našíc, ako aj pod leitmotívom „Pozdravme spoločne ešte jednu jeseň“.

Na podujatí sa zúčastnili predstavitelia jednotlivých organizácií Matice slovenskej v Chorvátsku, ktoré združuje zastrešujúca a reprezentatívna organizácia našich krajanov v Chorvátsku – Zväz Slovákov v Chorvátsku. Počas osláv vystúpili v kultúrnom programe viaceré popredné folklórne súbory zo slovenských prostredí v Chorvátsku (Markovec, Josipovec Punitovački, Soľany), Chorvátsky kultúrny spolok Lisinski z Našíc, ako aj folkloristi spolku macedónskej menšiny v Chorvátsku z Osijeka. Samotné posolstvo Večera polesňakov spočívalo okrem bezprostrednosti stretávky Slovákov v Chorvátsku a prehliadky folklórneho kumštu najmä vo významovom kontexte udržiavania ľudových zvykov a kultúrnych tradícií s akcentom na zachovanie a zveľaďovanie slovenskosti v celej jej rozmanitosti. Účastníkov 20. ročníka  Večera polesňakov pozdravil aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Kultúrno-umeleckú časť podujatia mohli návštevníci a hostia zhliadnuť v tzv. Drevenici – Dome kultúry, ktorý slúži najmä členom viacerých sekcií (detská, mládežnícka, dospelí) SKUS-u Fraňa Strapača. Folklórny súbor, ktorý patrí v prostrediach Slovákov v Chorvátsku k najprestížnejším, obstaral viaceré časti dramaturgicky pôsobivého programu v preplnenej sále. Kultúrnemu programu s vystúpeniam folklórnych telies tak Slovákov z Chorvátska, ako aj zo zahraničia ("Pajtáši" zložení z folkloristov z Česka, Srbska a Čiernej Hory), predchádzala prehliadka ôsmich tímov našich krajanov (výlučne ženských s nápaditými názvami), ktoré súťažili o najchutnejšie pripravené "polesňaky". Matica slovenská v Markovci Našickom sa ukázala ako skvelý organizátor, keďže oba programy (v exteriéri i "Drevenici") sa konali súbežne a až do neskorých večerných hodín stovky návštevníkov obľúbeného podujatia mali postarané o družnú zábavu, debaty, najmä však kvalitný a pútavý umelecký program.

V dramaturgii programu, nad ktorým v Drevenici držala taktovku Branka Baksová (predsedníčka MS Markovec Našický) a moderovala ho folkloristka – tajomníčka MS v Markovci a SKUS-u "Franjo Strapač" Tatjana Seničaninová, sa dostalo – okrem vystúpení súborov – patričného priestoru aj na bilancovanie uplynulých 19 ročníkov jedného z najtradičnejších podujatí Slovákov v Chorvátsku vôbec. Pozoruhodná v tomto kontexte je štatistika a reč čísiel: v priebehu 20 ročníkov „Večera polesňakov“ vystúpilo v kultúrnom programe 91 folklórnych telies, okolo 3500 účinkujúcich (tanečníkov, hudobníkov a spevákov zo súborov, ako aj individuálnych interpretov – okrem Slovákov z Chorvátska a folkloristov domovskej krajiny išlo aj o FS z viacerých štátov strednej a juhovýchodnej Európy, v ktorých Slováci požívajú status národnostných menšín), pričom o zemiakové placky sa v priebehu dvoch desaťročí postaralo v súťažiacich tímoch až do 1800 párov rúk zručných gazdiniek z prostredí Slovákov v Chorvátsku.

V časti, ktorá predchádzala kultúrnemu programu, vystúpil okrem predstaviteľov Baransko-osijeckej župy, mesta Našice, obce Markovec Našický, Zväzu Slovákov v Chorvátsku (predseda Mirko Vavra), poslanca za českú a slovenskú menšinu v Chorvátskom parlamente Vladimira Bileka, aj Peter Prochácka, podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Vo svojom pozdravnom prívete ocenil vklad Matice slovenskej v Markovci Našickom pod vedením Branky Baksovej, ako aj organizačné úsilie SKUS-u Fraňa Strapača (umelecký vedúci Ivan Hanižjar), pričom podčiarkol, že SR skrze komunikáciu a podporu ÚSŽZ so Zväzom Slovákov v Chorvátsku bude aj naďalej vytvárať vo svojom dotačnom systéme podmienky na materializáciu kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov v Chorvátsku aj prostredníctvom takýchto kultúrno-spoločenských podujatí s motiváciou efektívnej súdržnosti a pocitu spolupatričnosti slovenskej národnostnej menšiny v Chorvátsku.

V priebehu „Večera polesňakov“ podujatie pozdravili aj zástupcovia slovenských menšín z Česka (Vlastimil Fabišik), Maďarska (Katarína Királyová), Srbska (Ján Slávik), Čiernej Hory (Michal Spevák) a Ukrajiny (Valerija Balanko), pričom mužská časť krajanskej „ekipy“ obohatila spevom aj vľúdnym slovom vo verši aj kultúrny program.

Súčasťou spoločensko-kultúrneho večera, ktorého názov je odvodený od skvelých lahodných a chrumkavých zemiakových placiek – polesňakov, bola aj družná debata účastníkov spestrená ochutnávkou ďalších tradičných tunajších jedál a nápojov, pripomínajúcich prítomnosť slovenskej stopy v tomto časopriestore. Podujatie rámcované folkloristickým zvykoslovím a tradíciami typického jedla (zemiakových placiek), ktoré si sem priniesli Slováci v 19. storočí z Horného Uhorska po sťahovaní sa z oblasti Kysúc a Oravy, prilákalo v priam letnom podvečere okolo tisícky návštevníkov. Mnohí z nich sa po príjemne prežitom dni rozchádzali do domovov až za svitu mesiaca.

ĽUDO POMICHAL

Foto: autor