Slováci v Írsku sa s Igorom Furdíkom, predsedom ÚSŽZ, stretli na podujatiach a diskusiách v Dubline a Corku

Igor Furdík, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, absolvoval od štvrtka 19. februára pracovnú návštevu našich krajanov v Írskej republike. Počas pobytu v Dubline a Corku sa v dňoch 19.-23. februára 2015 bližšie oboznámil so spolkovými, vzdelávacími a kultúrnymi aktivitami, ako aj spoločenskými či pracovnými problémami, ktorými žije v súčasnosti jedna z najpočetnejších a najdynamickejšie sa rozvíjajúcich krajanských komunít Slovákov v západnej Európe.

Program pracovnej cesty I. Furdíka, ktorého v Írsku sprevádzala Vilma Prívarová, poradkyňa predsedu ÚSŽZ, sa začal na pôde Veľvyslanectva SR v Dubline. Tu sa vo večerných hodinách vo štvrtok 19. februára Igor Furdík spoločne s hositeľom podujatia – Jeho Excelenciou Dušanom Matulayom, veľvyslancom SR v Írskej republike, stretol v žičlivej atmosfére v neformálnej, zato však obsažnej debate, s predstaviteľmi krajanských organizácií ako aj jednotlivcami – Slovákmi žijúcimi a pôsobiacimi v Írsku.

Stretnutie uviedol príhovorom JE Dušan Matulay, veľvyslanec SR v Dubline, Igor Furdík zasa vo svojej úvodnej reči využil o. i. príležitosť aj na prezentáciu samotného Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, jeho aktuálnych motivácií a úloh, a zajedno aj impulzov a ambícií v perspektíve už rozbehnutého roku 2015. Igor Furdík sa v téme približujúcej kľúčové aspekty politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcicim v zahraničí nevyhol ani problematike citlivého vnímania rozdielov, ale aj spoločných, slovenskosťou sa zjednocujúcich čŕt našich krajanov, prejavujúcich sa na jednej strane úprimným vzťahom k Slovensku – ich domovine či vlasti ich predkov, na druhej zasa napĺňajúcich literu prirodzenej lojálnosti vo vzťahu k ich novej domovskej krajine.

Na pôde Veľvyslanectva SR v Dubline sa takto zišli na užitočnej debate a inšpiratívnej výmene názorov na rôzne oblasti krajanského života kľúčoví predstavitelia spoločensko-kultúrneho života slovenskej komunity v Írsku. Svojich reprezentantov tu mala Kresťanská komunita v Írsku, do spektra názorov a postrehov počas večera prispeli slovenskí duchovní pôsobiaci v Írsku, nielen slovom a piesňou, ale aj hrou na ľudové nástroje a tancom prispeli členovia Folklórneho súboru Ostroha, o svojich aktivitách sa rozvraveli členovia Fotoklubu Írsko, kým predstavitelia "TV bez cenzúry" boli zasa aj žurnalisticky prirodzene zvedaví na myšlienky a aspekty krajanskej politiky z pohľadu predsedu ÚSŽZ. Okrem vyššie spomenutých organizácií sa do debaty zapojili aj zástupcovia ďalších krajanských inštitúcií Slovákov v Írsku.

Ako webovú stránku nášho úradu –  www.uszz.sk informoval Stanislav Gonšenica, jeden z účastníkov večera, počas stretnutia Igora Furdíka s krajanmi v  Dubline napriek závažnosti obsahu témy panovala uvoľnená a príjemná atmosféra. Počas následnej recepcie zahrala ľudová hudba v podaní FS Ostroha, nuž a počas nej sa veru nedalo nezanôtiť si či sa nepridať do tanca. A tak aj v tomto kontexte Slováci žijúci v Dubline prijali návštevu Igora Furdíka, predsedu ÚSŽZ, s pozitívnym krajanským zadosťučinením a ľudsky veľmi úprimne.

V piatok 20. februára navštívil  Igor Furdík spoločne s Vilmou Prívarovou sídlo Slovenského centra Írsko, kde sa stretol s predstaviteľmi mesta Dublin zodpovednými za oblasť integračných programov a spoluprácu s komunitami. V popoludňajších hodinách sa presunuli do mesta Cork, v ktorom takisto žije početná komunita mladých Slovákov s rodinami. Na I. Furdíka a V. Prívarovú tu okrem kultúrnej časti programu čakalo aj neformálne stretnutie a debata s krajanmi žijúcimi v Corku.

Počas víkendu pokračovala pracovná cesta predsedu ÚSŽZ znovu programom v Dubline. V sobotu navštívil Vzdelávacie centrum Dublin, aby sa bližšie oboznámil s jeho vyučovacím procesom, následne sa stretol s deťmi a žiakmi, navštevujúcimi centrum, ako aj s ich rodičmi. Nemenej podnetná bola aj debata predsedu ÚSŽZ s učiteľským zborom Vzdelávacieho centra Dublin o riešení mnohých otázok súvisiacich s organizáciou vyučovacieho procesu v slovenskom jazyku – a to aj v záujme tvorivého prístupu pri upevňovaní národného povedomia a slovenskosti najmladšej generácie Slovákov žijúcich v Írsku.

V sobotu popoludní zavítal Igor Furdík medzi folkloristov zo súboru Ostroha, ktorý sa stáva významným mostíkom slovenskej ľudovej kultúry s tradíciami väčšinového írskeho národa, a teda dôležitým aspektom kontaktov a porozumenia v rozmanitosti a pestrosti jazykov a kultúr, ktoré sú pre Írsko príznačné. Na predsedu ÚSŽZ čakalo v závere pracovnej časti dňa aj stretnutie so zástupcami krajanskej organizácie Slovak Point. V nedeľu sa Igor Furdík zúčastnil na stretnutiach so slovenskou kresťanskou komunitou v Írsku. V ich rámci sa uskutočnili rozhovory so slovenskými duchovnými, predseda ÚSŽZ sa zúčastnil  aj na Slovenskej sv. omši v St. Saviour Church na Dominick Street v Dubline.

Počas svojho pracovného pobytu medzi krajanmi v Írskej republike, ktorý ukončil predseda ÚSŽZ v pondelok 23. februára, mal Igor Furdík v programe aj ďalšie stretnutia s časťami slovenskej krajanskej komunity, ako aj s írskymi partnermi.

 

Na titulnej fotografii:

Igor Furdík a Vilma Prívarová v družnej debate s našimi krajanmi žijúcimi v Dubline.

Na snímkach vo fotogalérii:

Okamihy počas spoločenského večera po predchádzajúcej plodnej debate Igora Furdíka, predsedu ÚSŽZ, s predstaviteľmi organizácií, spolkov a kultúrnych inštitúcií Slovákov v Írsku na pôde Veľvyslanectva SR v Dubline.

FOTO: STANISLAV GONŠENICA, Dublin