Slováci v Londýne pozývajú na SLOVAK GARDEN PARTY

Krajania žijúci a pôsobiaci v Londýne sa môžu popýšiť bohatosťou svojich aktivít, pričom ich spoločensko-kultúrne či voľnočasovo-zábavné podujatia majú už tradične iskrivý charakter. Potvrdzujú to aj nasledujúce dve pozvánky, viažuce sa k obdobiu začínajúceho sa leta.

"morena

Folklórny súbor Morena už niekoľko rokov úspešne prezentuje bohatosť ľudových piesní a tancov zo Slovenska širokej verejnosti v Londýne.

Už 9. júla môžu záujemcovia využiť pozvánku na SLOVAK GARDEN PARTY. Začína sa o 16.00 h na adrese 3 Lennox Rd., Portmeers Close, Walthamstow, London E17. Vstupné na party s pestrým programom je £5, organizátori sľubujú chutné občerstvenie – podávať sa bude slovenský guláš, pivo a iné dobroty. V rámci programu sa môžete stať svedkami prezentácie originálneho gulášového kotla vyrobeného z pivového suda. Kultúrnou súčasťou SLOVAK GARDEN PARTY bude spev sprevádzaný gitarou v rámci spontánnej akcie „Ide pieseň dokola…“, prednes pôvodnej autorskej básnickej tvorby, rôzne spoločensko-zábavné súťaže, vtipy a ďalšie, aj netradičné aktivity. Záujemcovia o účasť na SLOVAK GARDEN PARTY sa môžu prihlásiť na info@federacia.co.uk Viac informácií sa dozviete na www.federacia.co.uk

Slovenská folklórna skupina Morena v Londýne so sídlom v Camden Towne hľadá tanečníkov a hudobníkov do svojich radov. Záujemcovia sa môžu hlásiť na tel.č.07946382303, ďaľšie informácie o folklórnom telese na www.morenadance.com