Slováci v Luxembursku si vytvorili združenie

Podľa informácie, ktorú sme na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí dostali v uplynulých dňoch, sa počas tohtoročného leta rozrástla rodina slovenských krajanských spolkov, inštitúcií, združení a organizácií v zahraničí o nového člena.

V auguste 2012 si naši krajania v Luxembursku založili združenie s názvom Slováci v Luxembursku, ktoré na platforme neziskovej organizácie si dáva za cieľ združovať Slovákov žijúcich v Luxemburskom veľkovojvodstve a prostredníctvom ich aktivít propagovať slovenskú kultúru a regióny Slovenska.

Peter Balla, jeden z troch štatutárnych zástupcov a predseda združenia Slováci v Luxembursku, touto cestou oslovuje a vyzýva Slovákov žijúcich v Luxembursku, ktorí majú záujem o spoločné aktivity v širšom podhubí krajanskej komunity, aby sa v rámci postupného rozširovania členskej základne združenia kontaktovali na oficiálnej adrese sídla zaregistrovaného združenia (7, rue Jean Wester, L-8273, obec Mamer), alebo na mailovej adrese: peter.balla@ec.europa.eu