Slováci v Maďarsku precítili v Jači hrdosť na slovenskosť zdedenú po predkoch

Tradične začiatkom júla, takmer v splynutí s Dňom zahraničných Slovákov, ktorý me si pripomenuli piatok 5. júla na Slovensku i v celom krajanskom svete, naši krajania pod pravým brehom Dunaja si každoročne celoštátnymi oslavami Dňa Slovákov v Maďarsku priblížili nielen kresťanské posolstvo Cyrila a Metoda, ale prejaviac vďaku svojim predkom za to, že stále zostali a chcú byť Slovákmi "v srdci, duši aj na jazyku", aj najväčší sviatok slovenskej národnostnej menšiny v Maďarsku. 

Oslavný deň v réžii Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a jej inštitúcií, predovšetkým s dosahom na ochranu kultúrneho a duchovného dedičstva, vydavateľské aktivity a tvorivú prezentáciu kultúry, umenia a folkloristiky, ktorý sa v tomto roku konal v sobotu 6. júla v Jači, poctil svojou návštevou aj Ján Varšo, predseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

 

POZRITE SI FOTOREPORTÁŽ

ZO SVIATOČNÉHO DŇA V JAČI

FOTO: IMRICH FUHL – oslovma.hu

 

VIAC FOTOGRAFIÍ Z

DŇA SLOVÁKOV V MAĎARSKU

NA FACEBOOKU OSLOVMA.HU

https://www.facebook.com/oslovma/