Slováci v Maďarsku predostreli A. Dankovi a L. Parízkovi plán zriadenia Slovenského domu v Budapešti

Posledné februárové a prvé marcové dni 2018 patrili v maďarskom hlavnom meste stretnutiam čelných predstaviteľov krajín Vyšehradskej skupiny. Pri tejto príležitosti zavítali do Budapešti štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáš Parízek a predseda Národnej rady Slovenskej republiky  Andrej Danko. Predstaviteľom slovenskej komunity v Maďarsku sa tak naskytla vhodná príležitosť stretnúť sa so zástupcami ich materskej krajiny. Na rokovaní so slovenskou stranou sa zúčastnila predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková spoločne s vedúcim kabinetu CSSM Antonom Paulikom.

Predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Hollerová Račková po oboch rozhovoroch so slovenskými predstaviteľmi pre týždenník Slovákov v Maďarsku Ľudové noviny uviedla: „Pána štátneho tajomníka a pána predsedu NR SR sme informovali o našich plánoch do budúcnosti na poli kultúry a školstva. Hovorili sme s nimi o plánovanom získaní niekdajšieho kostola budapeštianskych slovenských evanjelikov na Rákócziho triede pre náboženské a kultúrne účely slovenskej komunity, ako aj o krokoch zameraných na zriadenie Peštianskeho slovenského odborného internátu pre vysokoškolákov. Informovali sme ich aj o práve rozbehnutej kampani na popularizovanie slovenského jazyka a jeho vyučovania, a o nastávajúcich parlamentných voľbách,“ zhrnula predsedníčka CSSM kľúčové témy stretnutí a dodala: „Pána štátneho tajomníka MZVaEZ SR L. Parízka a pána predsedu NR SR A. Danka sme požiadali, aby aj Slovenská republika podporila naše snahy a aby poskytla pomoc pri riešení pretrvávajúceho nedostatku slovenských pedagógov na slovenských národnostných školách v Maďarsku. V rozhovore sme vyjadrili aj názor, že by bolo potrebné výrazne zvýšiť dotačný rámec Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a vytvoriť osobitný balík zdrojov na investičné projekty Slovákov v zahraničí.“

 

ZDROJ: ĽUDOVÉ NOVINY, www.luno.hu