Slováci v Markovci Našickom: 140 rokov od príchodu predkov a osídlenia nového domova v dnešnom Chorvátsku

Tiahli z Horných Uhier – v 19. storočí sa z hornatého kraja Oravy a Kysúc pobrali dolu v nádeji za lepším životom. Ich príbehy, životný fortieľ, ale aj osudový údel sú dnes súčasťou nehmotného aj hmotného kultúrneho a duchovného dedičstva Slovákov, ktorí už v ikstej generácii žijú a zveľaďujú odkaz aj dary ich slovenských predkov v obci Markovec Našický. Rovinatá obec v Slavónii, dnes už prakticky administratívna, vzdelávacia a kultúrno-spoločenská súčasť (sťaby predmestie či mestská časť) mesta Našice má stále svoj írečitý svojráz, pečať skvostného slovenského ľudového umenia vrátane folkloristiky – a to najmä vďaka aktivitám a činnosti Matice slovenskej v Markovci Našickom, ktorá ruka v ruke ladí a rozvíja svoju prácu na prospech slovenskosti so Zväzom Slovákov v Chorvátsku so sídlom v Našiciach.

V týchto dňoch si Slováci v Markovci pripomínajú vzácne výročie – 140 rokov od príchodu ich predkov z územia súčasného Slovenska sem do týchto priestorov dnešného Chorvátska. Vďaka úsiliu Matice slovenskej v tejto obci ešte intenzívnejšie dianie ako inokedy očakáva krajanov v Markovci a hostí od štvrtka 25. do utorka 30. apríla 2019 počas osláv, pripomienok, svätých omší, výstav, ako aj folklórnych vystúpení v už emblematickej markoveckej Drevenici (v sobotu 27. apríla). Oslavy 140. výročia od príchodu Slovákov a založenie Markovca Našického vyvrcholia v utorok 30. apríla stavaním mája v centre Markovca.

Prirodzene, že tieto a podobné aktivity počas slávnostných dní sa nezaobídu bez vystúpenia kultúrnej pýchy Slovákov v Markovci Našickom – folkloristov zo SKUS-u Fraňo Strapač, ktorí svoj kumšt zdokonaľujú aj vďaka zapálenosti a tvorivému choreografickému úsiliu Branky Baksovej, dlhoročnej neúnavnej folkloristky, predsedníčky Matice slovenskej v Markovci Našickom a tajomníčky Zväzu Slovákov v Chorvátsku, ako aj Ivana Hanižjara, predsedu SKUS-u.

 

Na titulnej fotografii:

Folkloristi SKUS-u Fraňo Strapač z Markovca Našického.

Na snímkach vo fotogalérii:

Z návštevy predsedu ÚSŽZ Jána Varša v Markovci Našickom v spoločnosti predsedníčky Matice slovenskej v Markovci Brankou Baksovou počas prehliadky a debaty v Drevenici – kultúrnom dome tamojších Slovákov, ktorý slúži ich mnohorakým kultúrno-spoločenským aktivitám.

 

O Slovákoch v Markovci Našickom

a aktivitách Matice slovenskej

čítajte viac na:

http://www.savez-slovaka.hr/sk/markovac-nasicki-sk