Slováci v nemeckom Gomaringene slávili hrdých 20 rokov krajanskej spolkovej vzájomnosti

Okolo 8,5-tisíc obyvateľov číta malé mestečko Gomaringen v nemeckom spolkovom štáte Baden-Württemberg. Skutočnosti, že sa v ňom pevne a natrvalo, pričom s rešpektom a aj obdivom nemeckého obyvateľstva i ďalších etnických menšín či komunít zakorenila slovenská prítomnosť, možno vďačiť Slovákom z bývalej Juhoslávie. Tí sa sem vo väčšom počte sťahovali zo svojej bývalej vlasti, či už za prácou, ale aj v rokoch ľútych, keď túto balkánsku krajinu postihlo národnostné trieštenie a zlobná občianska vojna, ústiaca do rozpadu štátu. Životaschopnosť tu žijúcich vojvodinských Slovákov, ktorí spoločne s ďalšími Slovákmi zveľaďujú svoju hrdú prináležitosť k slovenskosti, reči, folkloristickým zvykom, kultúrnym tradíciám i duchovnému odkazu ich predkov, našla svoj výraz aj v ich túžbe po spolkovom vyžití sa. Slovenský spolok v Gomaringene si v sobotu 9. mája 2015 pripomenul pozoruhodnými oslavami jubilejné 20. výročie svojho vzniku.

Slováci v Gomaringene prežili v bezprostrednej a úprimnej vzájomnosti a priazni nádherný deň, ktorý bol naplnený nielen bilancovaním hodnôt – najmä kultúrnych, tvorivých, ale aj všeobecných ľudsko-spoločenských, vďaka ktorým spolok rozvíja naďalej slovenské tradície, jazyk i kultúru, ale aj oslavou 20-ročnej pestrej a ušľachtilej krajanskej cesty, ktorou spolok prešiel. Prirodzene, že sa na takomto sviatku okrem pozdravov vystupujúcich súborov a sólistov zišli aj náležití gratulanti. Martin Valovec, predseda Slovenského spolku v Gomaringene, ich prijímal so spontánnym zadosťučinením, najmä úprimné slová Petra Prochácku, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý oslavnú pripomienku a jej hodnotný kultúrny program finančne podporil.

K atmosfére osláv významne prispel aj galakoncert folklórneho súboru Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu, ktorý tancom, hudbou i spevom nádherných slovenských piesní z Vojvodiny priniesol spomienky a zajedno aj nostalgiu za Vojvodinou – domovom mnohých Slovákov v Gomaringene. Nadšenie, úsmevy i dojatím zvlhčené pohľady vyludzovali v duši prítomných melódie, slová piesní, ale aj tance v pestrosti rozmanitých krojov, ktoré v kultúrno-športovom stánku v Gomaringene  prezentovali sólisti z Padiny, Kovačice, Selenče i Starej Pazovy. Nuž a keď zanôtila fujara, nebolo by vari ani jedinej dlane, ktorá by nezasvrbela do mohutného aplauzu!

Bola to sviatosť, aká sa vskutku udeje raz za dvadsať rokov. A tak i preto Slováci v Gomaringene aj po jubileu, hoci spolkové dni už zasa plynú svojou všednosťou, budú ešte dlho-predlho v tom najlepšom spomínať a pyšnieť sa pamätným dňom 21. mája 1995. Bol to deň, keď pri športovom stredisku v dedinke Horbe v Baden-Württembergu položili základný kameň ich spolku.

 

Zaželajme Slovákom v Gomaringene, aby ich odhodlanie, viera v slovenskosť,  húževnatosť a presvedčenie o nezlomnej správnosti ich počinov, keď svojim deťom vštepujú lásku k slovenskej kultúre, jazyku a tradíciám, ešte nadlho, na ďalšie desaťročia, ani na okamih neopustili!

 

FOTO: JURAJ BARTOŠ

reportér HLASU  ĽUDU, týždenníka Slovákov v Srbsku