Slováci v Osijeku na 36. prehliadke slovenského folklóru v Chorvátsku

V rámci Dňoch slovenskej kultúry v Osijeku sa v sobotu 2. júna 2018 uskutočnila 36. prehliadka slovenského folklóru v Chorvátsku. Príjem účastníkov sa uskutočnil v Elektrotechnickej škole, odkiaľ začal krojovaný sprievod do Domu chorvátskeho vojska, kde sa konal program. Po chorvátskej a slovenskej hymne prítomných pozdravili moderátorky programu Maja Kotrisová v chorvátskom a Blaženka Kotrbová v slovenskom jazyku. Prihovoril sa aj predseda Matice slovenskej v Osijeku Andrija Kuric, ktorý pozdravil hostí: poslanca pre českú a slovenskú národnostnú menšinu v chorvátskom parlamente Vladimira Bileka, predsedu Zväzu Slovákov v Chorvátsku Mirka Vavru, podpredsedu Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Petra Prochácku, veľvyslanca Slovenskej republiky v Záhrebe JE Juraja Priputena, predsedu Rady slovenskej národnostnej menšiny Osijecko-baranjskej župy Franja Kanđeru, zástupkyňu primátora mesta Osijek Vlatku Kalafatićovú, predsedníčku Folklórneho spolku „Tradícia“ z Dražoviec Miroslavu Zaujcovú, riaditeľku Domu Matice slovenskej v Nitre Veroniku Bilicovú, riaditeľku Slovenského kultúrneho centra z Našíc Sandru Kraljovú Vukšićovú, predstaviteľa  Matice slovenskej v Srbsku Vladimira Fekete a ostatných účastníkov podujatia.

Po privítacích slovách predsedu Kurica sa o slovo prihlásil poslanec Vladimir Bilek, ktorý pochválil činnosť Zväzu Slovákov a jeho vedenie v čele s predsedom Mirkom Vavrom. Pozitívne zhodnotil prácu MS v Osijeku a zdôraznil ešte stále nevyriešenú otázku priestorov pre Maticu. Pozdravy vyslovil aj predseda MS v Srbsku, ktorý ukázal na dobrú spoluprácu s maticami v Iloku a Radoši, a pozval aj ostatné matice, aby sa pridali k spolupráci. Vo svojom príhovore podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka pochválil činnosť slovenských spolkov i združení v Chorvátsku a sľúbil podporu aj do budúcna. O slovo sa prihlásil aj predseda Mirko Vavra, ktorý pochválil činnosť všetkých matíc a zdôraznil, že je táto 36. v poradí prehliadka dôkazom starostlivosti o kultúru a tradíciu Slovákov v Chorvátsku. Ako posledný sa prihovoril veľvyslanec Juraj Priputen, ktorý po svojom príhovore matičiarom otvoril prehliadku.

Na začiatku kultúrno-umeleckého programu moderátorky ako prvých na javisko pozvali hostiteľov, členov MS v Osijeku, ktorí predviedli tance Karička a Verbunk, choreografky Darinky Silađiovej. Vedúca skupina je Blaženka Kotrbová. Slovenský kultúrno-umelecký spolok (ďalej SKUS) bratov Banasovcov z Josipovca Punitovského sa predstavil tancom Horehronský dupák choreografa Pavla Cienika. Vedúci skupiny je Marijan Batorek. Tretí v poradí sa predstavili členovia MS Kukučín-Kuntarić z Jakšića slovenskými tancami a piesňami pod vedením Silvije Kovačićovej a vedúcich hudby Marijana Grubešića a Antuna Kovačića. Hosťami prehliadky boli členovia KUS „Željezničar“ z Osijeku, ktorí pod vedením predsedu spolku Marka Brekala predviedli pásmo slavónskych tancov Nisam dugo pivala kroz selo v choreografii Nenada Sudara a vedúceho hudby Franja Batoreka. Myjavským tancom choreografky Branky Baksovej sa predstavili matičiari z Míľoviec pod vedením vedúcej skupiny Željky Kraljikovej. Folklórny spolok Ondreja Pekara zo Solian sa predstavil choreografiou Any Šandorovej Miksadovej pod názvom Priadky. Vedúcou skupiny je Ana Beseková a hudby Darko Matuš a Ivan Šandor. Rijeckí matičiari zatancovali Podpolianské tance choreografa Juraja Kulicha. Tancom Kosi Ján v choreografii Vesny Kunštekovej sa predstavili matičiari zo Zokovho Gaja.

Matica slovenská z Lipovlian pod vedením choreografa a vedúceho Tihomira Krmeka predviedla tanec Žala ja travičku, stratila ja bandzor. SKOS Ľudovíta Štúra z Iloku predviedol Horehronský dupák v choreografii Jarmilky Mudrochovej. Vedúci hudby bol Andrej Činčurák. SKUS Fraňa Strapača z Našického Markovca taktiež zatancoval Horehronský dupák choreografky Branky Baksovej, ktorý s nimi nacvičil vedúci Ivan Hanižjar. Matica slovenská v Radoši zatancovala Radošské tance choreografa Zlatka Pucovského. Tanečníkov nacvičil Miroslav Vranković a vedúci hudby bol Siniša Požar.

Z Jelisavca sa predstavili členovia SKUS Ivana Brníka Slováka tancom Vyhorela lipka v choreografii Darinky Labudikovej a Matea Pleša. Vedúcou tanečnej skupiny je Antonela Topolovecová a hudby Danijel Kubala. Na konci prehliadky program svojim prednesom spestrili hostia zo Slovenska, členovia FS „Tradícia“ z Dražoviec. Zatancovali Čardaše z Dražoviec choreografa Petera Kollárika, pod vedením predsedníčky spolku Miroslavy Zaujcovej a vedúcej hudby Svetlany Kollárikovej Zaujcovej. Všetkých účinkujúcich publikum za ich námahu a úsilie odmenilo búrlivým potleskom. Po programe sa uskutočnil spoločný večierok pre všetkých prítomných.

 

JOSIP KREIČIK

Foto: autor

  1. Čakanie na začiatok prehliadky.
  2. Podpredseda ÚSŽZ Peter Prochácka pozdravil účastníkov preliadky.
  3. Krojovaný sprievod.
  4. Na začiatku prehliadky prítomných privítal predseda MS v Osijeku Andrija Kuric.
  5. Publikum a hostia.
  6. – 14. Jednotlivé folklórne súbory počas prehliadky.