Slováci v Poľsku chystajú pietu v Novej Belej

Slováci v Poľsku sa radia k tým našim krajanom, v ktorých presvedčení a kultúre života je od napamäti pevne ukotvené odmietanie akejkoľvek agresie, teroru a násilia. Naopak, svojimi postojmi sa zasadzujú o vzájomné chápanie, citlivé vnímanie a ľudskú toleranciu v súžití národnostnej menšiny s väčšinovým národom v Poľsku. To bol aj jeden z leitmotívov na organizovanie PIETNEJ SPOMIENKY NA OBETE OZBROJENEJ SKUPINY „OGŇA“, ktorá sa v gescii Spolku Slovákov v Poľsku uskutoční v nedeľu 17. apríla 2016 v Novej Belej na severnom Spiši.

Spomienkové podujatie, ako uvádza v pozvánke Ľudomír Molitoris, generálny tajomník Spolku Slovákov v Poľsku, bude venované pamiatke štyroch slovenských obyvateľov Novej Belej, ktorých pred 70 rokmi uniesla, umučila a zavraždila ozbrojená skupina Józefa Kuraša „Ogňa“ a ťažkým časom rokov 1945-47.

 

PROGRAM PIETNEJ SPOMIENKY

11.00: svätá omša na úmysel obetí v kostole svätej Kataríny v Novej Belej,

12.00: pietna spomienka pri pomníku obetí v Novej Belej spojená s kladením

            vencov a príhovormi,

13.00: premietanie filmu z produkcie Ústavu pamäti národa Bohom zabudnuté

           kúty v Centre slovenskej kultúry v Novej Belej.