SLOVÁCI V POĽSKU: Mikulášska nádielka pre menšie a väčšie deti v Kacvíne a Novej Belej

Povedzte – kto sa neteší na mikulášske prekvapenie? Jeho príchod túžobne očakávajú deti na celom svete, a ani tie naše na Spiši či Orave nie sú výnimkou. Už dlhodobejšie písali listy, alebo iným spôsobom vyjadrovali svoje túžby a sny. Niekedy sú tieto sny veľkolepé a inokedy zasa také obyčajne a nenápadné. Stačí, aby Mikuláš nezabudol prísť a opýtať sa: Ako sa máš? Čo robíš? A potešil aspoň sladkosťou.

 

V Kacvíne

Vedúca Slovenského domu v Kacvíne prišla s myšlienkou, aby Mikuláš potešil deti, ktoré prichádzali do klubovne na dielne a mládež, ktorá sa aktívne zapája do slovenského života obce, napríklad počas slovenských bohoslužieb. Ako sme sa dozvedeli, Mikulášovi bolo veľmi ťažko prísť, lebo jednak nebol sneh a sane musel nechať ďaleko v horách, jednak veľa sedel doma, tak mu aj brucho narástlo a napokon vrece s darčekmi bolo tiež dosť ťažké. Nemohol však nechať deti čakať, tak si len zadovážil treckingovú palicu, poriadne topánky na prechádzky a dal sa kacvínskym chotárom zhľadúvať poslušné detičky.

Niektoré našiel doma, niektoré vonku a iné prišli do klubovne, aby sa presvedčili či náhodou Mikuláš tam nepríde. A aké blaho sa zračilo na ich tvári, keď zrazu počuli štrngot zvonca a zazreli červenú postavu s ťarbavým krokom premeriavajúcu kacvínske ulice. Pevne dúfali, že sa pri nich zastaví. Čo sa im aj splnilo.

Mikuláš bol zvedavý, ako sa majú, či vedia po slovensky počítať, zaviazať si šnúrky na topánkach, spievať slovenské pesničky či recitovať básničky. Niektorí sa veľmi stresovali, ba sa aj báli či nebodaj ich zlé skutky im radosť z nádielky nezahatia. Ale vydýchli si všetci, keď sa ukázalo, že nádielka bola bohatá. Mikuláš neobišiel ani učiteľku slovenského jazyka Alžbetu Górovú, ktorá bola veľmi prekvapená jeho návštevou, ale predsa, keď bola dobrá na svojich žiakov, nádielka patrila aj jej.

Bolo to nečakané prekvapenie pre všetkých, ktorí sa zúčastňovali dielní v priebehu celého roka. Snom niektorých detí bolo, aby Mikuláš prichádzal aj na Deň detí a to sa to podarilo realizovať vďaka projektu Deň detí v Slovenskom dome v Kacvíne podporený Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Práve naplánované hry a zábavy, kvízy na letný termín sa nemohol realizovať kvôli neprajnej epidemiologickej situácii. Termín sa viackrát menil, ale napokon sa realizátori rozhodli spojiť ho s dňom 6. decembra. Takto nenápadne sa zrealizoval sen niektorých detí. A tento dátum im ostane natrvalo v pamäti a spravila to len náhoda.

 

V Novej Belej

V tomto roku Mikuláš neobišiel ani Centrum slovenskej kultúry v Novej Belej. O svojom príchode dal všetkým vedieť prostredníctvom plagátu, ktorý visel na dverách a potom už čakal na deti vo veľkej sále, keďže bol po celodennej práci aj trochu unavený a mal plné vrece sladkostí, ktoré by sa mu bez saní veru ťažko vláčilo po obci.

Deti prichádzali po jednom, prípadne spoločne súrodenci, aby dodržali epidemiologické opatrenia a nenakazili ani Mikuláša, ani seba navzájom. Statný Mikuláš s dlhou bielou bradou a v typickom červenom obleku sa ich všeličo popýtal, vypočul si od nich slovenské veršíky či pesničky a usúdil, že si za snahu zaslúžia nejakú tú sladkú odmenu. Do rúk rozžiarených detí tak putovali balíčky so sladkými dobrotami, pričom aj pri odchode sa mohli ešte pohostiť chutným koláčikom a zobrať si uzavretú fľašu s nealkom.

Za zorganizovanie podujatia patrí vďaka riaditeľovi Centra slovenskej kultúry v Novej Belej Jozefovi Majerčakovi a nápomocným krajanom, pracovníkom Centra, o. i. Marekovi Gavendovi, ako aj Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorý akciu podporil finančne.

Deti a ich rodičia boli milo prekvapení touto akciou. Priniesla radosť i úsmev na tvárach detí a pekný zážitok, ktorý im ostane natrvalo v pamäti. Voľakedy dávnejšie sa už v tejto miestnej skupine organizovali mikulášske stretnutia pre deti a snáď toto bude nové pokračovanie. Takéto stretnutia stmeľujú krajanskú komunitu.

 

AGÁTA JENDŽEJČÍKOVÁ, MILICA MAJERIKOVÁ-MOLITORIS

Foto: Wiktoria Radecká, Jozef Majerčak

 

Uverejnené: 18. 12. 2020